Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

4 Innenlandske flyttinger. 1951-2010
Årsgjennomsnitt År Flyttinger mellom kommuner1 Flyttinger mellom fylker2 Flyttinger mellom landsdeler Flyttinger per 1 000 av middelfolkemengden
Begge kjønn Menn Kvinner Fem landsdeler3 Syv landsdeler4 Flyttinger mellom kommuner1 Flyttinger mellom fylker2 Flyttinger mellom landsdeler
Begge kjønn Menn Kvinner Fem landsdeler3 Syv landsdeler4
1951-1955  148 247 65 139 83 108 .. .. .. 44,1 39,0 49,1 .. .. ..
1956-1960  168 628 74 155 94 473 674 961 637 758 .. 47,9 42,3 53,5 621,3 610,7 ..
1961-1965  170 348 77 490 92 858 80 719 42 955 .. 46,5 42,4 50,5 22,0 11,7 ..
1966-1970  191 635 89 983  101 652 97 308 54 531 .. 50,3 47,4 53,1 25,5 14,3 ..
1971-1975  190 886 92 363 98 523  100 768 57 278 .. 48,2 46,9 49,5 25,5 14,5 ..
1976-1980  178 258 86 864 91 394 93 223 53 685 .. 43,9 43,2 44,7 23,0 13,2 ..
1981-1985  174 006 85 418 88 588 85 139 48 509 .. 42,2 41,8 42,5 20,6 11,7 ..
1986-1990  179 252 88 677 90 575 86 485 48 855 .. 42,6 42,7 42,6 20,6 11,6 ..
1991-1995  170 573 85 530 85 043 82 171 46 533 65 257 39,6 40,1 39,0 19,1 10,8 ..
1996-2000  191 433 97 093 94 339 95 003 52 753 78 234 43,2 44,3 42,1 21,4 11,9 ..
2001-2005  193 981 97 894 96 087 92 543 49 556 76 414 42,5 43,3 41,7 20,3 10,9 ..
2006-2010  205 349  103 908  101 441 98 769 53 245 81 469 43,0 43,7 42,4 20,7 11,2 ..
                         
1957  170 709 74 500 96 209 75 970 38 202 .. 48,9 42,8 54,9 21,8 10,9 ..
1958  158 456 69 150 89 306 69 438 34 828 .. 45,0 39,4 50,5 19,7 9,9 ..
1959  160 938 70 618 90 320 71 630 36 010 .. 45,3 39,9 50,7 20,2 10,1 ..
19605  186 527 82 671  103 856 82 807 41 992 .. 52,1 46,3 57,8 23,1 11,7 ..
                         
1961  164 710 74 411 90 299 74 485 38 196 .. 45,6 41,4 49,9 20,6 10,6 ..
1962  177 247 80 012 97 235 81 423 42 760 .. 48,7 44,1 53,3 22,4 11,8 ..
1963  179 852 81 541 98 311 83 418 44 339 .. 49,1 44,6 53,4 22,8 12,1 ..
1964  160 533 73 312 87 221 78 008 41 868 .. 43,5 39,8 47,1 21,1 11,3 ..
1965  169 399 78 176 91 223 86 262 47 614 .. 45,5 42,1 48,8 23,2 12,8 ..
                         
1966  173 845 80 855 92 990 88 633 49 044 .. 46,3 43,3 49,4 23,6 13,1 ..
1967  180 657 84 674 95 983 91 836 51 439 .. 47,7 44,9 50,5 24,3 13,6 ..
1968  182 584 84 432 98 152 93 077 52 407 .. 47,8 44,4 51,2 24,4 13,7 ..
1969  189 003 88 160  100 843 96 406 54 988 .. 49,1 46,0 52,1 25,0 14,3 ..
19706  232 087  111 797  120 290  116 586 64 777 .. 59,9 58,0 61,7 30,1 16,7 ..
                         
1971  191 156 91 905 99 251 97 978 55 634 .. 49,0 47,3 50,6 25,1 14,3 ..
1972  190 175 91 437 98 738 99 843 56 745 .. 48,4 46,8 49,9 25,4 14,4 ..
1973  190 513 92 122 98 391  101 256 56 876 .. 48,1 46,8 49,4 25,6 14,4 ..
1974  192 964 94 022 98 942  104 087 59 316 .. 48,4 47,5 49,4 26,1 14,9 ..
1975  189 622 92 331 97 291  100 678 57 818 .. 47,3 46,4 48,0 25,1 14,4 ..
                         
1976  178 478 87 101 91 377 94 032 53 875 .. 44,3 43,6 45,1 23,4 13,4 ..
1977  181 783 88 700 93 083 95 899 55 373 .. 45,0 44,2 45,7 23,7 13,7 ..
1978  176 830 86 339 90 491 92 460 53 393 .. 43,6 42,9 44,2 22,8 13,2 ..
1979  172 803 84 042 88 761 90 473 51 879 .. 42,4 41,6 43,2 22,2 12,7 ..
19806  181 394 88 135 93 259 93 250 53 906 .. 44,4 43,5 45,3 22,8 13,2 ..
                         
1981  177 112 86 738 90 374 91 080 52 230 .. 43,2 42,7 43,7 22,2 12,7 ..
1982  173 004 84 661 88 343 86 137 49 020 .. 42,0 41,6 42,5 20,9 11,9 ..
1983  174 128 85 560 88 568 83 320 46 566 .. 42,2 41,9 42,5 20,2 11,3 ..
1984  170 203 83 626 86 577 80 390 46 045 .. 41,1 40,8 41,4 19,4 11,1 ..
1985  175 583 86 505 89 078 84 769 48 683 .. 42,3 42,1 42,4 20,4 11,7 ..
                         
1986  179 859 88 750 91 109 88 309 50 637 .. 43,2 43,1 43,3 21,2 12,2 ..
1987  185 639 91 418 94 221 90 061 50 957 72 105 44,3 44,2 44,5 21,5 12,2 17,2
1988  186 001 92 088 93 913 91 235 51 063 73 199 44,2 44,2 44,1 21,7 12,1 17,4
1989  175 473 86 912 88 561 83 164 46 783 66 805 41,5 41,6 41,5 19,7 11,1 15,8
1990  169 289 84 217 85 072 79 658 44 835 63 408 39,9 40,2 39,7 18,8 10,6 14,9
                         
1991  166 029 82 858 83 171 79 009 44 679 62 612 39,0 39,3 38,6 18,5 10,5 14,7
1992  161 269 80 686 80 583 77 707 44 713 61 808 37,6 38,1 37,2 18,1 10,4 14,4
1993  165 894 82 904 82 990 79 812 45 699 63 879 38,5 38,9 38,1 18,5 10,6 14,8
1994  177 503 89 133 88 370 85 658 47 898 67 585 40,9 41,6 40,3 19,8 11,0 15,6
1995  182 172 92 069 90 103 88 668 49 676 70 399 41,8 42,7 40,9 20,3 11,4 16,1
                         
1996  184 576 93 397 91 179 90 180 51 022 72 759 42,1 43,1 41,2 20,6 11,6 16,6
1997  188 957 95 695 93 262 94 613 53 415 76 397 42,9 43,9 41,9 21,5 12,1 17,3
1998  190 948 96 993 93 955 96 233 54 165 80 298 43,1 44,2 42,0 21,7 12,2 18,1
1999  191 640 97 316 94 324 94 838 51 763 79 170 43,0 44,1 41,9 21,3 11,6 17,7
2000  201 043  102 066 98 977 99 149 53 399 82 545 44,8 45,9 43,7 22,1 11,9 18,4
                         
2001  201 851  102 427 99 424 98 443 52 967 81 719 44,7 45,8 43,7 21,8 11,7 18,1
2002  193 100 97 268 95 832 92 721 49 964 77 165 42,6 43,2 41,9 20,4 11,0 17,0
2003  190 893 96 222 94 671 89 821 48 140 74 061 41,8 42,5 41,1 19,7 10,5 16,2
2004  190 446 95 909 94 537 89 940 47 841 73 707 41,5 42,1 40,8 19,6 10,4 16,1
2005  193 615 97 644 95 971 91 792 48 867 75 418 41,9 42,6 41,2 19,9 10,6 16,3
                         
2006  202 009  101 590  100 419 98 176 52 691 80 905 43,3 43,9 42,8 21,1 11,3 17,4
2007  210 679  107 022  103 657  101 794 54 418 84 146 44,7 45,7 43,8 21,6 11,6 17,9
2008  198 877  100 904 97 973 95 540 51 318 78 872 41,7 42,4 41,0 20,0 10,8 16,5
2009  200 494  101 289 99 205 95 520 50 888 78 526 41,5 42,0 41,0 19,8 10,5 16,3
2010  214 685  108 735  105 950  102 814 56 911 84 894 43,9 44,5 43,3 21,0 11,6 17,4
1  Ifølge kommunegrensene vedkommende år. Det var omfattende sammenslåinger og grensereguleringer i 1960-årene, særlig 1. januar 1964 og 1965.
2  Ifølge fylkesgrensene gjeldende fra 1. januar 1972. Oslo og Akershus er her regnet som ett fylke.
3  Landsdeler: Østlandet (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku). Dette er standard for landsdelsinndelinger (INO 1.6.1982).
4  Landsdeler: Akershus/Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku).
5  Gjelder 1957-1960.
6  Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på http://www.ssb.no/emner/02/02/20/flytting/ om statistikken.

Standardtegn i tabeller