Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

2 Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet. 2010
Fra fylke I alt Til fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder
I alt  320 043 15 726 40 996 43 241 10 108 9 289 16 501 14 424 8 352 6 058 9 160
                       
01 Østfold 12 803 6 085 1 239 1 803  220  197  210  266  121 49 96
02 Akershus 34 459 1 633 11 803 9 238  979  724 1 696  720  310  192  287
03 Oslo 36 706 1 825 12 993 .  987  941 1 871 1 461  661  470  620
04 Hedmark 8 760  212  748 1 139 3 867  604  178  170 77 50 69
05 Oppland 8 271  223  610 1 186  648 3 137  478  179 77 71 71
06 Buskerud 13 636  284 1 261 1 703  185  469 5 765 1 032  262 83  103
07 Vestfold 12 375  327  457 1 648  119  128  844 5 810  382  114  132
08 Telemark 7 487  134  306  916 71 66  273  416 3 672  173  166
09 Aust-Agder 4 849 94  154  517 48 34 75  123  190 1 968  672
10 Vest-Agder 7 923 98  263  727 62 43  113  147  193  903 3 379
11 Rogaland 22 818  245  366 1 096 77 88  220  189  167  197  602
12 Hordaland 19 554  302  566 1 471  170  161  362  305  183  195  342
14 Sogn og Fjordane 4 228  100  104  298 55 69 66 70 47 19 40
15 Møre og Romsdal 10 154  194  311  914 96  163  105  175 92 60 94
16 Sør-Trøndelag 14 756  292  615 1 302  307  240  209  190  105 72  142
17 Nord-Trøndelag 5 811  105  136  314 76 52 81 65 25 41 39
18 Nordland 9 780  278  429  825  101 97  156  171 84 74  126
19 Troms Romsa 8 025  268  331  645  129 99  113  139 68 45  119
20 Finnmark Finnmárku 3 796  144  171  321 77 41 73 87 55 45 58
Utlandet 73 852 2 883 8 133 17 178 1 834 1 936 3 613 2 709 1 581 1 237 2 003
  Til fylke
  11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms Romsa 20 Finnmark Finnmárku Utlandet
I alt 27 563 24 069 4 623 12 235 16 817 6 191 10 587 8 401 4 196 31 506
                     
01 Østfold  146  214 23  105  242 65  138  133 61 1 390
02 Akershus  392  527  129  335  623  150  257  249  141 4 074
03 Oslo  854 1 128  209  740  881  211  529  448  200 9 677
04 Hedmark 83  134 32  107  349 77 84 92 65  623
05 Oppland  106  189 64  118  256 55 81 53 49  620
06 Buskerud  207  317 62  103  284 52  132  125 57 1 150
07 Vestfold  163  260 45 90  243 58  120 99 68 1 268
08 Telemark  182  196 22 52  117 35 42 50 29  569
09 Aust-Agder  194  154 23 57 76 19 45 36 24  346
10 Vest-Agder  580  263 28 73  137 25 77 67 53  692
11 Rogaland 13 524 1 862  129  195  310  105  180  176 84 3 006
12 Hordaland 1 747 9 367  649  476  373 81  212  170  102 2 320
14 Sogn og Fjordane  207  975 1 320  263 93 26 50 16 24  386
15 Møre og Romsdal  275  542  182 4 555  920  150  140 90 59 1 037
16 Sør-Trøndelag  346  421 72  723 5 490 1 222  683  249  149 1 927
17 Nord-Trøndelag  100  164 19  104 1 342 2 207  253 86 75  527
18 Nordland  223  249 43  143  803  311 3 903  870  214  680
19 Troms Romsa  205  233 22  103  321  162  929 2 741  516  837
20 Finnmark Finnmárku 95  123 8 73  163 49  246  543 1 047  377
Utlandet 7 934 6 751 1 542 3 820 3 794 1 131 2 486 2 108 1 179 .

Standardtegn i tabeller