Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

9 Flyttinger innnenfor kommuner, mellom kommuner, mellom fylker1 og mellom landsdeler2, etter personens kjønn og alder. Absolutte tall og aldersavhengige rater. 2009
  Antall flyttinger Per 1 000 middelfolkemengde
  Innenfor kommunene Mellom kommunene Mellom fylkene Mellom landsdelene Innenfor kommunene Mellom kommunene Mellom fylkene Mellom landsdelene
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle aldere  379 404  187 424  191 980  200 494  101 289 99 205  115 991 58 598 57 393 78 526 39 496 39 030 79 78 79 42 42 41 24 24 24 16 16 16
                                                 
0-4 35 221 18 122 17 099 17 271 8 874 8 397 9 478 4 815 4 663 6 059 3 072 2 987  117  117  116 57 57 57 31 31 32 20 20 20
5-9 22 396 11 503 10 893 8 042 4 038 4 004 4 219 2 117 2 102 2 857 1 409 1 448 75 75 75 27 26 27 14 14 14 10 9 10
10-14 18 691 9 394 9 297 6 599 3 303 3 296 3 376 1 718 1 658 2 298 1 207 1 091 59 58 61 21 20 22 11 11 11 7 7 7
15-19 25 666 11 540 14 126 17 115 7 208 9 907 9 067 3 890 5 177 6 377 2 710 3 667 80 70 91 53 44 64 28 24 33 20 16 24
20-24 53 471 24 469 29 002 39 040 17 546 21 494 23 408 10 665 12 743 16 577 7 605 8 972  178  160  197  130  115  146 78 70 87 55 50 61
25-29 54 977 27 362 27 615 36 297 18 073 18 224 23 327 11 476 11 851 16 468 8 115 8 353  180  177  184  119  117  121 77 74 79 54 52 56
30-34 42 343 22 176 20 167 22 922 12 614 10 308 14 148 7 722 6 426 9 296 5 083 4 213  133  137  129 72 78 66 44 48 41 29 31 27
35-39 32 101 17 079 15 022 15 070 8 855 6 215 8 797 5 143 3 654 5 514 3 252 2 262 89 93 85 42 48 35 24 28 21 15 18 13
40-44 23 774 12 715 11 059 10 761 6 256 4 505 5 814 3 392 2 422 3 765 2 162 1 603 66 68 63 30 33 26 16 18 14 10 12 9
45-49 16 805 8 924 7 881 8 098 4 517 3 581 4 136 2 364 1 772 2 662 1 482 1 180 51 52 49 24 27 22 12 14 11 8 9 7
50-54 12 582 6 566 6 016 6 348 3 382 2 966 3 237 1 731 1 506 2 089 1 111  978 40 41 39 20 21 19 10 11 10 7 7 6
55-59 8 920 4 660 4 260 4 603 2 450 2 153 2 423 1 273 1 150 1 541  801  740 30 31 29 16 16 15 8 9 8 5 5 5
60-64 7 167 3 658 3 509 3 648 1 899 1 749 2 016 1 046  970 1 311  661  650 25 25 24 13 13 12 7 7 7 5 5 5
65-69 4 553 2 210 2 343 2 131 1 101 1 030 1 154  602  552  768  399  369 22 22 22 10 11 10 6 6 5 4 4 4
70-74 3 687 1 599 2 088 1 101  559  542  606  309  297  424  217  207 24 22 25 7 8 7 4 4 4 3 3 3
75-79 3 977 1 566 2 411  717  335  382  379  181  198  248  113  135 30 27 32 5 6 5 3 3 3 2 2 2
80-84 4 638 1 589 3 049  428  186  242  226 95  131  148 59 89 42 36 46 4 4 4 2 2 2 1 1 1
85-89 4 957 1 450 3 507  208 72  136  122 44 78 83 26 57 66 59 70 3 3 3 2 2 2 1 1 1
90-   3 478  842 2 636 95 21 74 58 15 43 41 12 29 99 97  100 3 2 3 2 2 2 1 1 1
1  Absolutte tall for flytting mellom fylker er også med i absolutte tall for flytting mellom kommuner.
2  Absolutte tall for flytting mellom landsdeler er også med i absolutte tall for flytting mellom kommuner og flytting mellom fylker. Beregningene er laget med utgangspunkt i syv ulike landsdeler.

Standardtegn i tabeller