Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

8 Nettoinnflytting1 mellom landsdeler2. 2009
Landsdel I alt Landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Oslo og Akershus 1 985 -            
Hedmark og Oppland -97 -101 -          
Sør-Østlandet 1 455  287  222 -        
Agder og Rogaland -147 -246 11 27 -      
Vestlandet -772 -530 13 -273 47 -    
Trøndelag  173 -482 -45 -104 42  191 -  
Nord-Norge -2 597 -913 -205 -596 -150 -162 -571 -
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for landsdelen i forspalten mot landsdelen i tabellhodet. Eksempel: Hedmark/Oppland hadde et flyttetap på 101 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 101 overfor Hedmark/Oppland. Vestlandet hadde et flyttetap på 530 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 530 overfor Vestlandet. I alt hadde Akershus/Oslo et flyttegevinst på 1 985 overfor andre landsdeler.
2  Landsdeler: Akershus/ Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku).

Standardtegn i tabeller