Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

2 Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet. 2009
Fra fylke I alt Til fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder
I alt  292 229 14 565 37 627 38 784 9 341 8 842 14 748 13 225 7 808 5 401 8 532
                       
01 Østfold 12 005 5 893 1 122 1 766  176  166  224  255 91 56 97
02 Akershus 31 374 1 498 11 087 8 471  895  646 1 546  597  269  181  211
03 Oslo 33 197 1 581 12 000 .  915  986 1 669 1 308  626  431  569
04 Hedmark 8 302  190  741 1 139 3 592  622  217  124 66 52 68
05 Oppland 7 765  187  561 1 102  603 3 111  455  163 85 47 52
06 Buskerud 12 266  289 1 192 1 580  166  408 5 233  890  245 66  103
07 Vestfold 11 376  246  538 1 498  124  106  778 5 275  417  126  141
08 Telemark 7 096  131  284  827 72 47  321  396 3 376  183  175
09 Aust-Agder 4 569 70  156  487 29 39 82  108  189 1 809  677
10 Vest-Agder 7 259 91  183  757 50 41 90  142  174  744 3 134
11 Rogaland 21 023  209  336 1 002  121  119  180  191  129  198  557
12 Hordaland 18 177  308  508 1 278  112  168  265  282  164  140  303
14 Sogn og Fjordane 4 034 92  126  266 34 81 84 53 54 26 56
15 Møre og Romsdal 9 170  171  267  845  100  138  104  109 78 45 66
16 Sør-Trøndelag 13 382  220  489 1 331  306  209  159  221  100 42  101
17 Nord-Trøndelag 5 143 79  114  299  117 75 69 61 30 21 29
18 Nordland 9 465  243  412  751  109  142  156  185  113 56 72
19 Troms Romsa 7 596  186  290  633  118 87  127  176 73 57 64
20 Finnmark Finnmárku 3 844  123  175  297 60 86 79  112 59 34 56
Utlandet 65 186 2 758 7 046 14 455 1 642 1 565 2 910 2 577 1 470 1 087 2 001
  Til fylke
  11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms Romsa 20 Finnmark Finnmárku Utlandet
I alt 25 061 22 926 4 462 11 027 15 782 5 665 9 989 7 971 3 924 26 549
                     
01 Østfold  168  193 45  107  191 39  123 94 77 1 122
02 Akershus  406  490  105  315  539  117  268  233  102 3 398
03 Oslo  877 1 009  216  625  886  209  439  425  178 8 248
04 Hedmark  106  164 40 90  300 46 95 71 58  521
05 Oppland 85  155 59  138  269 47 92 49 32  473
06 Buskerud  159  296 72  101  181 73  129 92 73  918
07 Vestfold  212  243 34  107  179 37  146 88 61 1 020
08 Telemark  196  214 33 46  116 19 65 55 33  507
09 Aust-Agder  155  148 13 24 83 19 44 61 18  358
10 Vest-Agder  536  271 25 57  114 29 66 41 40  674
11 Rogaland 12 640 1 684  106  164  335 55  174  129 74 2 620
12 Hordaland 1 458 9 007  588  426  382 83  190  183 97 2 235
14 Sogn og Fjordane  157  973 1 250  198 95 18 53 40 15  363
15 Møre og Romsdal  194  586  158 4 357  913  126  142 79 40  652
16 Sør-Trøndelag  322  366 89  700 5 195 1 242  514  232  150 1 394
17 Nord-Trøndelag 78  105 23  143 1 179 2 048  203  101 51  318
18 Nordland  188  251 33  149  808  291 3 837  852  219  598
19 Troms Romsa  175  242 30 93  348  105  895 2 588  500  809
20 Finnmark Finnmárku 95  141 13 49  203 67  260  543 1 071  321
Utlandet 6 854 6 388 1 530 3 138 3 466  995 2 254 2 015 1 035 .

Standardtegn i tabeller