Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

9 Flyttinger innnenfor kommuner, mellom kommuner, mellom fylker1 og mellom landsdeler2, etter personens kjønn og alder. Absolutte tall og aldersavhengige rater. 2008
  Antall flyttinger Per 1 000 middelfolkemengde
  Innenfor kommunene Mellom kommunene Mellom fylkene Mellom landsdelene Innenfor kommunene Mellom kommunene Mellom fylkene Mellom landsdelene
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle aldere  369 293  182 618  186 675  198 877  100 904 97 973  115 468 58 640 56 828 78 872 39 905 38 967 77 77 78 42 42 41 24 25 24 17 17 16
                                                 
0-4 33 097 16 906 16 191 17 101 8 797 8 304 9 544 4 918 4 626 6 332 3 253 3 079  112  112  112 58 58 57 32 32 32 21 21 21
5-9 22 581 11 441 11 140 8 736 4 355 4 381 4 753 2 357 2 396 3 219 1 600 1 619 76 75 76 29 29 30 16 15 16 11 10 11
10-14 18 687 9 448 9 239 7 029 3 418 3 611 3 641 1 809 1 832 2 527 1 267 1 260 59 58 60 22 21 24 12 11 12 8 8 8
15-19 25 080 11 165 13 915 16 430 6 766 9 664 8 594 3 598 4 996 5 969 2 510 3 459 79 68 90 52 41 63 27 22 32 19 15 22
20-24 49 858 22 972 26 886 36 877 16 677 20 200 22 175 10 106 12 069 15 737 7 231 8 506  172  155  190  127  113  142 77 68 85 54 49 60
25-29 52 492 26 029 26 463 35 674 18 154 17 520 22 948 11 581 11 367 16 286 8 189 8 097  175  172  179  119  120  119 77 76 77 54 54 55
30-34 41 494 21 922 19 572 23 394 12 936 10 458 14 485 7 909 6 576 9 686 5 299 4 387  129  134  124 73 79 66 45 48 42 30 32 28
35-39 32 084 17 220 14 864 15 549 9 128 6 421 9 139 5 332 3 807 5 924 3 461 2 463 89 93 84 43 49 36 25 29 22 16 19 14
40-44 22 689 12 433 10 256 10 864 6 283 4 581 5 864 3 415 2 449 3 813 2 178 1 635 64 68 59 31 34 27 16 19 14 11 12 9
45-49 16 074 8 564 7 510 8 092 4 485 3 607 4 192 2 364 1 828 2 770 1 559 1 211 49 51 47 25 27 23 13 14 12 8 9 8
50-54 12 245 6 378 5 867 6 282 3 326 2 956 3 316 1 766 1 550 2 106 1 091 1 015 39 40 38 20 21 19 11 11 10 7 7 7
55-59 8 974 4 693 4 281 4 521 2 461 2 060 2 298 1 255 1 043 1 457  784  673 31 32 30 15 17 14 8 8 7 5 5 5
60-64 7 196 3 662 3 534 3 564 1 828 1 736 1 955 1 006  949 1 308  662  646 25 26 25 13 13 12 7 7 7 5 5 5
65-69 4 736 2 261 2 475 2 110 1 090 1 020 1 174  607  567  790  398  392 25 24 25 11 12 10 6 6 6 4 4 4
70-74 3 989 1 719 2 270 1 173  565  608  587  284  303  401  198  203 26 25 28 8 8 8 4 4 4 3 3 3
75-79 4 414 1 781 2 633  726  335  391  379  179  200  247  115  132 32 30 35 5 6 5 3 3 3 2 2 2
80-84 5 047 1 754 3 293  419  172  247  229 87  142  172 61  111 45 40 49 4 4 4 2 2 2 2 1 2
85-89 5 038 1 460 3 578  237 98  139  128 49 79 88 36 52 69 61 72 3 4 3 2 2 2 1 2 1
90-   3 518  810 2 708 99 30 69 67 18 49 40 13 27  104 97  106 3 4 3 2 2 2 1 2 1
1  Absolutte tall for flytting mellom fylker er også med i absolutte tall for flytting mellom kommuner.
2  Absolutte tall for flytting mellom landsdeler er også med i absolutte tall for flytting mellom kommuner og flytting mellom fylker. Beregningene er laget med utgangspunkt i syv ulike landsdeler.

Standardtegn i tabeller