Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

8 Nettoinnflytting1 mellom landsdeler2. 2008
Landsdel I alt Landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Oslo og Akershus 2 130 -            
Hedmark og Oppland -154 -153 -          
Sør-Østlandet 2 636  986  293 -        
Agder og Rogaland -42 -500 23 -285 -      
Vestlandet -1 621 -876 -131 -439 -275 -    
Trøndelag  209 -481 74 13 -69  111 -  
Nord-Norge -3 157 -1 106 -257 -646 -376 -211 -561 -
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for landsdelen i forspalten mot landsdelen i tabellhodet. Eksempel: Hedmark/Oppland hadde et flyttetap på 153 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 153 overfor Hedmark/Oppland. Vestlandet hadde et flyttetap på 876 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 876 overfor Vestlandet. I alt hadde Akershus/Oslo et flyttegevinst på 2 130 overfor andre landsdeler.
2  Landsdeler: Akershus/ Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku).

Standardtegn i tabeller