Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

2 Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet. 2008
Fra fylke I alt Til fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder
I alt  289 453 14 947 37 485 40 764 9 210 8 516 15 010 13 508 7 722 5 542 8 533
                       
01 Østfold 12 134 6 204 1 013 1 632  192  152  205  230  113 61 70
02 Akershus 30 974 1 430 11 026 8 208  913  627 1 784  617  296  172  216
03 Oslo 31 032 1 703 11 720 .  916  958 1 669 1 286  552  416  601
04 Hedmark 8 114  226  787 1 005 3 538  561  230  174 76 46 57
05 Oppland 7 695  174  637 1 138  554 3 052  468  160 81 39 62
06 Buskerud 12 334  235 1 139 1 706  222  372 5 040  878  294 89  106
07 Vestfold 11 070  249  473 1 387  124 97  710 5 441  419 95  119
08 Telemark 6 863  130  229  772 75 62  260  422 3 364  134  187
09 Aust-Agder 4 540 72  161  493 32 25  100 98  159 1 913  636
10 Vest-Agder 7 022  110  174  746 37 67  131  145  153  763 2 965
11 Rogaland 20 767  205  384 1 094  138  100  192  255  192  154  597
12 Hordaland 17 518  245  511 1 358  167  149  306  278  209  129  266
14 Sogn og Fjordane 3 966 84  118  314 42 83 83 87 50 19 32
15 Møre og Romsdal 8 992  189  307  864  122  144  118  109 71 41 86
16 Sør-Trøndelag 13 404  258  527 1 279  315  189  244  164 83 66  111
17 Nord-Trøndelag 4 976 63  107  324 63 58 78 42 30 14 33
18 Nordland 9 611  246  403  811  158  104  172  189 72 67 85
19 Troms Romsa 7 628  197  366  756  148 81  135  125 72 54  103
20 Finnmark Finnmárku 3 852  153  195  260 79 51 78  101 55 50 67
Utlandet 66 961 2 774 7 208 16 617 1 375 1 584 3 007 2 707 1 381 1 220 2 134
  Til fylke
  11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms Romsa 20 Finnmark Finnmárku Utlandet
I alt 25 525 21 994 3 924 10 480 15 703 5 571 9 806 7 906 3 692 23 615
                     
01 Østfold  160  207 35 85  239 68  143  132 42 1 151
02 Akershus  383  460 89  259  591  143  269  237  136 3 118
03 Oslo  764  969  154  665  857  165  478  405  160 6 594
04 Hedmark  104  133 32 91  321 81 83 59 45  465
05 Oppland  114  156 52  112  233 64 80 68 29  422
06 Buskerud  181  236 64  107  189 69 95 74 55 1 183
07 Vestfold  191  279 35 74  208 41  116  110 42  860
08 Telemark  134  190 22 56  139 22 55 39 46  525
09 Aust-Agder  189  120 20 32 66 24 50 21 13  316
10 Vest-Agder  539  244 22 35  103 20 65 69 36  598
11 Rogaland 12 404 1 568  102  224  318 93  179  149 70 2 349
12 Hordaland 1 718 8 716  583  364  320 88  232  139 80 1 660
14 Sogn og Fjordane  155 1 026 1 190  215 89 16 56 37 15  255
15 Møre og Romsdal  196  550  160 4 132  854  113  143 63 58  672
16 Sør-Trøndelag  357  368 64  663 4 918 1 200  547  221  109 1 721
17 Nord-Trøndelag  112  114 22  138 1 225 1 928  223 83 43  276
18 Nordland  227  313 32  125  782  314 3 833  919  196  563
19 Troms Romsa  262  238 21 91  334 96  814 2 666  433  636
20 Finnmark Finnmárku  113  146 8 60  172 89  221  624 1 079  251
Utlandet 7 222 5 961 1 217 2 952 3 745  937 2 124 1 791 1 005 .

Standardtegn i tabeller