Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

9   Flyttinger innnenfor kommuner, mellom kommuner, mellom fylker1 og mellom landsdeler2, etter personens kjønn og alder. Absolutte tall og aldersavhengige rater. 2006
  Antall flyttinger Per 1 000 middelfolkemengde
  Innenfor kommunene Mellom kommunene Mellom fylkene Mellom landsdelene Innenfor kommunene Mellom kommunene Mellom fylkene Mellom landsdelene
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle aldere  394 171  193 954  200 217  202 009  101 590  100 419  118 421 59 667 58 754 80 905 40 692 40 213 85 84 85 43 44 43 25 26 25 17 18 17
                                                 
0-4 35 381 17 987 17 394 17 756 9 125 8 631 10 155 5 208 4 947 6 767 3 433 3 334  123  122  123 62 62 61 35 35 35 23 23 24
5-9 24 730 12 608 12 122 9 353 4 671 4 682 5 130 2 600 2 530 3 560 1 816 1 744 81 81 82 31 30 32 17 17 17 12 12 12
10-14 19 917 10 030 9 887 7 230 3 570 3 660 3 839 1 929 1 910 2 666 1 357 1 309 64 62 65 23 22 24 12 12 13 9 8 9
15-19 26 460 11 818 14 642 15 908 6 519 9 389 7 989 3 362 4 627 5 473 2 367 3 106 87 76 99 52 42 63 26 22 31 18 15 21
20-24 52 134 23 888 28 246 36 210 16 151 20 059 21 365 9 582 11 783 15 136 6 835 8 301  188  170  208  131  115  148 77 68 87 55 49 61
25-29 55 839 27 826 28 013 37 684 18 985 18 699 24 799 12 318 12 481 17 648 8 774 8 874  194  192  196  131  131  131 86 85 87 61 60 62
30-34 46 392 24 546 21 846 24 809 13 722 11 087 15 844 8 683 7 161 10 549 5 793 4 756  140  146  133 75 82 68 48 52 44 32 35 29
35-39 33 523 18 007 15 516 15 284 8 791 6 493 8 983 5 154 3 829 5 843 3 317 2 526 94 99 88 43 48 37 25 28 22 16 18 14
40-44 23 385 12 456 10 929 10 215 5 745 4 470 5 637 3 179 2 458 3 662 2 019 1 643 69 72 66 30 33 27 17 18 15 11 12 10
45-49 16 960 8 923 8 037 7 807 4 215 3 592 4 154 2 262 1 892 2 713 1 493 1 220 53 55 51 24 26 23 13 14 12 8 9 8
50-54 13 024 6 656 6 368 6 222 3 323 2 899 3 213 1 736 1 477 2 024 1 077  947 43 43 42 20 21 19 11 11 10 7 7 6
55-59 10 222 5 184 5 038 4 801 2 529 2 272 2 519 1 335 1 184 1 599  862  737 34 34 34 16 17 16 8 9 8 5 6 5
60-64 7 021 3 534 3 487 3 525 1 776 1 749 1 958  998  960 1 302  648  654 28 28 28 14 14 14 8 8 8 5 5 5
65-69 5 131 2 356 2 775 2 213 1 140 1 073 1 230  639  591  841  436  405 29 27 30 12 13 12 7 7 6 5 5 4
70-74 4 596 1 982 2 614 1 272  610  662  674  323  351  476  225  251 31 29 33 9 9 8 5 5 4 3 3 3
75-79 5 016 1 906 3 110  843  375  468  443  189  254  299  126  173 36 32 40 6 6 6 3 3 3 2 2 2
80-84 5 843 1 959 3 884  547  234  313  301  116  185  216 79  137 50 44 54 5 5 4 3 3 3 2 2 2
85-89 5 125 1 460 3 665  235 84  151  128 38 90 90 24 66 73 65 77 3 4 3 2 2 2 1 1 1
90-   3 472  828 2 644 95 25 70 60 16 44 41 11 30  111  107  112 3 3 3 2 2 2 1 1 1
1  Absolutte tall for flytting mellom fylker er også med i absolutte tall for flytting mellom kommuner.
2  Absolutte tall for flytting mellom landsdeler er også med i absolutte tall for flytting mellom kommuner og flytting mellom fylker. Beregningene er laget med utgangspunkt i syv ulike landsdeler.

Standardtegn i tabeller