Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

8   Nettoinnflytting1 mellom landsdeler2. 2006
Landsdel I alt Landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Oslo og Akershus 4 189              
Hedmark og Oppland -742 -645 -          
Sør-Østlandet 1 411 -74  410 -        
Agder og Rogaland  434 -548 20 -102 -      
Vestlandet -2 564 -1 409 -108 -387 -523 -    
Trøndelag  625 -513 -3 51 -79  365 -  
Nord-Norge -3 353 -1 000 -222 -637 -462 -228 -804 -
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for landsdelen i forspalten mot landsdelen i tabellhodet. Eksempel: Hedmark/Oppland hadde et flyttetap på 645 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 645 overfor Hedmark/Oppland. Vestlandet hadde et flyttetap på 1409 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 1409 overfor Vestlandet. I alt hadde Akershus/Oslo et flyttegevinst på 4190 overfor andre landsdeler.
2  Landsdeler: Akershus/ Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku).

Standardtegn i tabeller