Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

2   Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet. 2006
Fra fylke I alt Til fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder
I alt  269 838 13 769 35 783 36 675 8 973 7 815 14 512 13 253 7 565 4 846 7 365
                       
01 Østfold 12 081 6 003 1 087 1 856  163  183  216  220  107 66 93
02 Akershus 30 607 1 406 10 674 8 527  863  618 1 853  651  278  232  219
03 Oslo 30 827 1 494 11 718 .  906  904 1 591 1 259  477  459  491
04 Hedmark 8 406  225  803 1 249 3 637  549  184  169 56 41 48
05 Oppland 7 851  213  586 1 298  610 2 951  564  153 88 34 52
06 Buskerud 12 622  249 1 161 1 693  195  328 5 412  955  261 62  115
07 Vestfold 11 852  260  501 1 593  122  103  788 5 863  394 78  152
08 Telemark 7 433  129  321  871 75 73  274  502 3 618  171  151
09 Aust-Agder 4 381 74  198  553 47 33 81 89  190 1 645  633
10 Vest-Agder 6 784  121  223  837 48 54  104  148  180  649 2 730
11 Rogaland 18 377  192  339  984  124 72  171  151  167  216  518
12 Hordaland 18 373  308  497 1 379  144  166  310  300  180  154  302
14 Sogn og Fjordane 4 282  109  182  331 61 71 89 71 43 11 41
15 Møre og Romsdal 9 929  153  316 1 129  108  170  151  130 68 36 96
16 Sør-Trøndelag 12 823  212  487 1 290  254  216  179  180  104 50 93
17 Nord-Trøndelag 5 344 86  153  395 87 70 84 70 28 9 34
18 Nordland 10 167  235  455  855  126  101  171  194  110 66  135
19 Troms Romsa 7 882  166  339  727  190 69  162  165 90 42 80
20 Finnmark Finnmárku 4 041  112  175  335 86 46 75  121 56 60 58
Utlandet 45 776 2 022 5 568 10 773 1 127 1 038 2 053 1 862 1 070  765 1 324
  Til fylke Utlandet
  11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms Romsa 20 Finnmark Finnmárku
I alt 22 410 20 227 3 563 9 952 15 113 5 499 9 155 7 799 3 511 22 053
                     
01 Østfold  185  219 27  103  211 43  104 80 60 1 055
02 Akershus  326  443 82  276  564  147  301  279  127 2 741
03 Oslo  859  859  157  608  902  199  481  435  263 6 765
04 Hedmark 96  126 38 93  281 48 93 93 55  522
05 Oppland  127  151 53  151  220 75 58 67 30  370
06 Buskerud  143  286 56  129  199 91  126  117 62  982
07 Vestfold  203  247 32  101  232 50  118  126 75  814
08 Telemark  147  241 37 47  136 32 59 44 49  456
09 Aust-Agder  178  143 25 40 73 9 39 22 20  289
10 Vest-Agder  556  276 34 65 89 21 70 68 27  484
11 Rogaland 11 330 1 496 91  184  290 65  148  153 82 1 604
12 Hordaland 1 763 8 908  584  414  345 78  194  209 94 2 044
14 Sogn og Fjordane  210  988 1 234  258  120 14 46 30 17  356
15 Møre og Romsdal  264  591  168 4 598  897  173  129 94 48  610
16 Sør-Trøndelag  323  359 56  609 5 194 1 196  470  213  126 1 212
17 Nord-Trøndelag  117 91 21  126 1 283 2 106  230 93 57  204
18 Nordland  304  293 51  173  964  299 3 848 1 008  249  530
19 Troms Romsa  229  196 32  102  350  111  855 2 766  482  729
20 Finnmark Finnmárku  117  151 24 67  201 68  322  610 1 071  286
Utlandet 4 933 4 163  761 1 808 2 562  674 1 464 1 292  517 .

Standardtegn i tabeller