Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

9   Innenlandske flyttinger1, etter personenes kjønn og alder, og aldersavhengige rater for menn og kvinner. 2004
Alder Tallet på flyttinger Per 1 000 middelfolkemengde
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle aldere  190 446 95 909 94 537 41 42 41
             
0-4 17 420 8 941 8 479 60 60 60
5-9 9 442 4 791 4 651 31 30 31
10-14 6 922 3 440 3 482 22 21 23
15-19 13 764 5 726 8 038 48 39 58
20-24 33 060 14 498 18 562  121  104  138
             
25-29 36 236 18 141 18 095  123  123  124
30-34 24 017 13 366 10 651 70 77 63
35-39 14 423 8 302 6 121 41 46 35
40-44 9 730 5 446 4 284 30 33 27
45-49 7 545 4 089 3 456 24 25 22
             
50-54 5 759 3 050 2 709 19 20 18
55-59 4 505 2 446 2 059 15 16 14
60-64 3 048 1 605 1 443 14 15 13
65-69 1 799  871  928 11 11 11
70- 2 776 1 197 1 579 5 6 5
1  Flyttinger mellom kommuner.

Standardtegn i tabeller