Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

8   Nettoinnflytting1 mellom landsdeler2. 2004
Landsdel I alt Landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sørøstlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Oslo og Akershus      3 902              
Hedmark og Oppland -896 -608            
Sørøstlandet 1 197 -233  327          
Agder og Rogaland 66 -705 82 -53        
Vestlandet -2 030 -1 015 -58 -434 -426      
Trøndelag  461 -334 89 -99 -11  335    
Nord-Norge - 2 700 -1 007 -152 -517 -305 -238 -481 .
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for landsdelen i forspalten mot landsdelen i tabellhodet. Eksempel: Hedmark/Oppland hadde en flyttetap på 608 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 608 overfor Hedmark/Oppland. Vestlandet hadde et flyttetap på 1 015 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 1 015 overfor Vestlandet. I alt hadde Akershus/Oslo et flyttegevinst på 3 902 overfor andre landsdeler
2  Landsdeler: Akershus/ Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Standardtegn i tabeller