Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

7   Flyttinger innenfor og mellom landsdeler1. 2004
Fra landsdel I alt Til landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
I alt  190 446 53 398 14 131 39 933 25 977 24 989 15 253 16 765
Oslo og Akershus 49 496 30 675 3 111 8 015 2 108 2 329 1 496 1 762
Hedmark og Oppland 15 027 3 719 7 705 1 550  379  633  599  442
Sør-Østlandet 38 736 8 248 1 223 24 378 1 532 1 363  819 1 173
Agder og Rogaland 25 911 2 813  297 1 585 17 994 2 068  470  684
Vestlandet 27 019 3 344  691 1 797 2 494 16 484 1 356  853
Trøndelag 14 792 1 830  510  918  481 1 021 8 842 1 190
Nord-Norge 19 465 2 769  594 1 690  989 1 091 1 671 10 661
1  Landsdeler: Akershus/Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Standardtegn i tabeller