Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

6   Nettoinnflytting1 mellom fylkene. 2004
Nr. Fylke Nettoinnflytting i alt Fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder
01 Østfold 1 066 0                
02 Akershus 1 628 -351 0              
03 Oslo 2 274  212 -1 984 0            
04 Hedmark -159 -83 22 -254 0          
05 Oppland -737 -123 -10 -366 -37 0        
06 Buskerud -33 -57  378 -348 -23 50 0      
07 Vestfold  512 -7  238 -326 13 81  152 0    
08 Telemark -348 -20 -45 -269 -11 11 34 -90 0  
09 Aust-Agder -342 -33 18 -176 15 -5 46 -35 -69 0
10 Vest-Agder -41 -8 -8 -307 15 10 32 24 -30  101
11 Rogaland  449 -37 -22 -210 -2 49 13 11 33 49
12 Hordaland  157 -66 -25 -365 -11 21 3 -38 27 10
14 Sogn og Fjordane -764 -67 -23 -131 -16 -10 -1 -9 17 -2
15 Møre og Romsdal -1 423 -131 -78 -393 -39 -3 -49 -84 -36 -29
16 Sør-Trøndelag  489 -65 -61 -165 72 29 -17 -17 35 10
17 Nord-Trøndelag -28 -31 -49 -59 -2 -10 -31 14 13 3
18 Nordland -1 325 -68 -127 -338 -48 -16 -75 -51 -16 -27
19 Troms -782 -76 -163 -217 -51 15 -47 -50 -10 -25
20 Finnmark Finnmárku -593 -55 -40 -122 -31 -21 -27 -36 -6 13
  Fylke
  10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Finnmárku
01 Østfold                    
02 Akershus                    
03 Oslo                    
04 Hedmark                    
05 Oppland                    
06 Buskerud                    
07 Vestfold                    
08 Telemark                    
09 Aust-Agder                    
10 Vest-Agder 0                  
11 Rogaland 40 0                
12 Hordaland -20 -184 0              
14 Sogn og Fjordane -21 -72 -343 0            
15 Møre og Romsdal -13 -95 -200 20 0          
16 Sør-Trøndelag -40 20 -14 43  310 0        
17 Nord-Trøndelag -12 8 -16 9 3 32 0      
18 Nordland -9 -114 -156 -7 -29 -245 -67 0    
19 Troms -41 -42 -58 29 17 -98 -28 -4 0  
20 Finnmark Finnmárku -14 -46 -18 -8 -8 -38 -5 -64 -67 0
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for fylket i forspalten mot fylket i tabellhodet. Eksempel: Østfold hadde en flyttegevinst på 351 overfor Akershus, og omvendt hadde da Akershus et flyttetap på 351 overfor Østfold. Telemark hadde et flyttetap på 269 overfor Oslo, og omvendt hadde da Oslo en flyttegevinst på 269 overfor Telemark. I alt hadde Akershus en flyttegevinst på 1 628 overfor andre fylker.

Standardtegn i tabeller