Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

3   Alle flyttinger. Innenlandske flyttinger1 og flyttinger fra og til utlandet, etter personens kjønn, alder og fylke. 2004
Nr. Fylke I alt Alder
0-5 6-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-66 67-
Innflyttinger                    
Begge kjønn  146 308   14 951   12 194   8 443   54 929  30 977   12 631   6 873   2 770   2 540
01 Østfold 7 442  841  869  440 2 142 1 484  777  458  189  242
02 Akershus 22 351 2 815 1 812 1 065 6 664 5 785 2 264 1 087  455  404
03 Oslo 32 674 1 902 1 484 1 815 16 496 6 557 2 295 1 296  441  388
04 Hedmark 4 969  506  501  342 1 458  946  543  364  180  129
05 Oppland 4 484  506  405  285 1 441  938  438  247  123  101
06 Buskerud 7 848  846  747  483 2 391 1 764  742  479  204  192
07 Vestfold 6 672  772  692  404 1 886 1 377  714  436  190  201
08 Telemark 3 842  444  414  237 1 208  793  343  212  100 91
09 Aust-Agder 2 806  342  303  160  857  578  243  154 86 83
10 Vest-Agder 4 481  563  429  297 1 677  796  354  192 92 81
11 Rogaland 8 466  957  772  487 3 225 1 744  709  326  130  116
12 Hordaland 9 560 1 003  814  494 4 136 1 936  675  304 91  107
14 Sogn og Fjordane 2 349  287  256  165  785  475  184  102 51 44
15 Møre og Romsdal 4 494  560  433  264 1 496  973  410  210 82 66
16 Sør-Trøndelag 7 975  774  510  483 3 695 1 556  532  252 80 93
17 Nord-Trøndelag 3 166  428  377  198  953  634  266  171 82 57
18 Nordland 5 337  613  592  344 1 766 1 066  497  284 98 77
19 Troms 4 821  488  480  309 1 832 1 033  391  172 57 59
20 Finnmark Finnmárku 2 571  304  304  171  821  542  254  127 39 9
                     
Menn 73 078 7 467 6 142 3 615 25 322 17 176 7 076 3 715 1 407 1 158
01 Østfold 3 776  448  461  199  994  793  429  250 95  107
02 Akershus 11 219 1 404  939  459 2 925 3 198 1 277  609  223  185
03 Oslo 16 335  921  747  710 7 665 3 844 1 376  679  209  184
04 Hedmark 2 504  278  270  168  650  507  284  178  103 66
05 Oppland 2 192  246  202  112  642  501  231  136 78 44
06 Buskerud 3 848  404  371  215 1 073  928  402  267  104 84
07 Vestfold 3 278  396  358  180  802  739  390  223 92 98
08 Telemark 1 890  217  215  117  538  407  191  111 49 45
09 Aust-Agder 1 428  184  159 69  396  320  139 83 44 34
10 Vest-Agder 2 218  288  208  129  772  439  189  103 50 40
11 Rogaland 4 274  470  374  205 1 541  979  400  195 62 48
12 Hordaland 4 747  499  415  191 1 900 1 085  379  187 46 45
14 Sogn og Fjordane 1 168  158  119 67  353  271  101 57 27 15
15 Møre og Romsdal 2 172  272  221  121  643  521  215  110 39 30
16 Sør-Trøndelag 4 070  381  255  191 1 854  876  305  130 40 38
17 Nord-Trøndelag 1 527  213  174 85  419  341  145 86 36 28
18 Nordland 2 657  308  279  150  851  557  268  151 57 36
19 Troms 2 465  229  234  163  912  563  218 88 30 28
20 Finnmark Finnmárku 1 310  151  141 84  392  307  137 72 23 3
                     
Kvinner 73 230 7 484 6 052 4 828 29 607 13 801 5 555 3 158 1 363 1 382
01 Østfold 3 666  393  408  241 1 148  691  348  208 94  135
02 Akershus 11 132 1 411  873  606 3 739 2 587  987  478  232  219
03 Oslo 16 339  981  737 1 105 8 831 2 713  919  617  232  204
04 Hedmark 2 465  228  231  174  808  439  259  186 77 63
05 Oppland 2 292  260  203  173  799  437  207  111 45 57
06 Buskerud 4 000  442  376  268 1 318  836  340  212  100  108
07 Vestfold 3 394  376  334  224 1 084  638  324  213 98  103
08 Telemark 1 952  227  199  120  670  386  152  101 51 46
09 Aust-Agder 1 378  158  144 91  461  258  104 71 42 49
10 Vest-Agder 2 263  275  221  168  905  357  165 89 42 41
11 Rogaland 4 192  487  398  282 1 684  765  309  131 68 68
12 Hordaland 4 813  504  399  303 2 236  851  296  117 45 62
14 Sogn og Fjordane 1 181  129  137 98  432  204 83 45 24 29
15 Møre og Romsdal 2 322  288  212  143  853  452  195  100 43 36
16 Sør-Trøndelag 3 905  393  255  292 1 841  680  227  122 40 55
17 Nord-Trøndelag 1 639  215  203  113  534  293  121 85 46 29
18 Nordland 2 680  305  313  194  915  509  229  133 41 41
19 Troms 2 356  259  246  146  920  470  173 84 27 31
20 Finnmark Finnmárku 1 261  153  163 87  429  235  117 55 16 6
                     
Utflyttinger                    
Begge kjønn  133 097 12 902 10 241 7 122 50 229 28 369 11 657 6 973 2 948 2 656
01 Østfold 5 760  453  448  394 2 245 1 092  464  349  133  182
02 Akershus 19 314 1 702 1 367 1 092 7 042 3 980 1 932 1 273  521  405
03 Oslo 28 845 3 460 1 779  843 8 770 8 230 2 729 1 564  754  716
04 Hedmark 4 582  365  364  334 1 856  812  403  253 99 96
05 Oppland 4 722  373  368  301 1 905  866  413  276  128 92
06 Buskerud 7 198  598  586  446 2 612 1 442  714  471  182  147
07 Vestfold 5 618  469  409  374 2 215 1 073  484  331  128  135
08 Telemark 3 668  322  314  221 1 550  660  297  172 57 75
09 Aust-Agder 2 754  230  224  193 1 180  478  208  134 50 57
10 Vest-Agder 3 881  353  324  255 1 694  675  255  174 67 84
11 Rogaland 6 700  642  604  388 2 643 1 269  599  334  145 76
12 Hordaland 8 526  847  640  388 3 647 1 740  630  324  157  153
14 Sogn og Fjordane 2 775  262  228  191 1 214  491  213  106 35 35
15 Møre og Romsdal 5 179  468  380  282 2 422  887  376  204 86 74
16 Sør-Trøndelag 6 686  687  510  316 2 854 1 339  515  228  142 95
17 Nord-Trøndelag 2 891  250  231  228 1 226  482  224  138 55 57
18 Nordland 5 861  561  629  404 2 272 1 111  501  225 70 88
19 Troms 5 198  550  515  298 1 937 1 085  435  253 76 49
20 Finnmark Finnmárku 2 939  310  321  174  945  657  265  164 63 40
                     
Menn 67 230 6 549 5 135 3 007 23 469 15 859 6 629 3 822 1 540 1 220
01 Østfold 2 929  234  218  181 1 054  607  280  190 72 93
02 Akershus 9 709  857  676  450 3 303 2 175 1 103  678  265  202
03 Oslo 14 676 1 776  915  369 3 922 4 479 1 611  896  393  315
04 Hedmark 2 314  185  162  155  889  452  242  131 51 47
05 Oppland 2 407  202  195  138  889  500  225  142 70 46
06 Buskerud 3 682  314  302  180 1 235  836  391  257 97 70
07 Vestfold 2 824  233  221  152 1 046  599  259  183 72 59
08 Telemark 1 805  176  160 83  708  377  156 79 30 36
09 Aust-Agder 1 365  114  107 86  539  283  118 64 29 25
10 Vest-Agder 1 894  170  164  100  776  359  157 97 30 41
11 Rogaland 3 401  311  306  142 1 245  721  366  198 81 31
12 Hordaland 4 192  416  313  160 1 644  962  351  201 82 63
14 Sogn og Fjordane 1 441  120  131 76  577  309  126 66 20 16
15 Møre og Romsdal 2 562  237  189  101 1 127  536  191  107 43 31
16 Sør-Trøndelag 3 376  342  245  141 1 343  770  307  117 72 39
17 Nord-Trøndelag 1 466  128  113  101  599  274  112 81 26 32
18 Nordland 3 013  290  311  184 1 142  631  265  122 32 36
19 Troms 2 669  287  260  123  972  592  239  133 44 19
20 Finnmark Finnmárku 1 505  157  147 85  459  397  130 80 31 19
                     
Kvinner 65 867 6 353 5 106 4 115 26 760 12 510 5 028 3 151 1 408 1 436
01 Østfold 2 831  219  230  213 1 191  485  184  159 61 89
02 Akershus 9 605  845  691  642 3 739 1 805  829  595  256  203
03 Oslo 14 169 1 684  864  474 4 848 3 751 1 118  668  361  401
04 Hedmark 2 268  180  202  179  967  360  161  122 48 49
05 Oppland 2 315  171  173  163 1 016  366  188  134 58 46
06 Buskerud 3 516  284  284  266 1 377  606  323  214 85 77
07 Vestfold 2 794  236  188  222 1 169  474  225  148 56 76
08 Telemark 1 863  146  154  138  842  283  141 93 27 39
09 Aust-Agder 1 389  116  117  107  641  195 90 70 21 32
10 Vest-Agder 1 987  183  160  155  918  316 98 77 37 43
11 Rogaland 3 299  331  298  246 1 398  548  233  136 64 45
12 Hordaland 4 334  431  327  228 2 003  778  279  123 75 90
14 Sogn og Fjordane 1 334  142 97  115  637  182 87 40 15 19
15 Møre og Romsdal 2 617  231  191  181 1 295  351  185 97 43 43
16 Sør-Trøndelag 3 310  345  265  175 1 511  569  208  111 70 56
17 Nord-Trøndelag 1 425  122  118  127  627  208  112 57 29 25
18 Nordland 2 848  271  318  220 1 130  480  236  103 38 52
19 Troms 2 529  263  255  175  965  493  196  120 32 30
20 Finnmark Finnmárku 1 434  153  174 89  486  260  135 84 32 21
1  Unntatt flyttinger innenfor fylkene.

Standardtegn i tabeller