Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

2   Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet. 2004
Nr. Fra fylke I alt Til fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder
I alt  250 199 13 465 33 140     32 674 8 546 7 595 12 993 12 176 7 214 4 553 7 198
                       
01 Østfold 11 783 6 023  991 1 596  154  176  221  213  134 57 86
02 Akershus 30 103 1 342 10 789 8 951  815  586 1 503  696  241  155  225
03 Oslo 28 845 1 384 10 935 .  916  794 1 214 1 100  535  308  453
04 Hedmark 8 159  237  793 1 170 3 577  490  182  148 40 42 74
05 Oppland 7 833  299  596 1 160  527 3 111  404  162 78 22 53
06 Buskerud 12 343  278 1 125 1 562  205  354 5 145  965  280  111  105
07 Vestfold 11 122  220  458 1 426  135 81  813 5 504  360 87  119
08 Telemark 7 040  154  286  804 51 67  246  450 3 372  163  147
09 Aust-Agder 4 501 90  137  484 27 27 65  122  232 1 747  722
10 Vest-Agder 6 598 94  233  760 59 43 73 95  177  621 2 717
11 Rogaland 17 522  194  318  881 71 70  152  156  135  118  520
12 Hordaland 16 764  247  450 1 127  164  131  279  277  170  128  284
14 Sogn og Fjordane 3 996 93  122  314 43 80 75 48 23 18 54
15 Møre og Romsdal 9 497  213  336  995  143  130  146  154 72 52 77
16 Sør-Trøndelag 11 527  256  477  881  196  179  166  176 77 59  117
17 Nord-Trøndelag 4 732 90  183  289 64 71  104 31 18 11 31
18 Nordland 9 552  247  416  808  123  111  196  188 93 69 97
19 Troms 7 725  190  385  659  152 69  173  150 77 70  104
20 Finnmark 4 075  123  173  328 94 45 98  121 34 27 43
                       
Utlandet 36 482 1 691 3 937 8 479 1 030  980 1 738 1 420 1 066  688 1 170
  Til fylke Utlandet Nr.
  11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Finnmárku
I alt 19 288 17 798 3 570 8 812 12 816 5 007 9 028     7 348 3 707    23 271      
                       
01 Østfold  157  181 26 82  191 59  179  114 68 1 075 1
02 Akershus  296  425 99  258  416  134  289  222  133 2 528 2
03 Oslo  671  762  183  602  716  230  470  442  206 6 924 3
04 Hedmark 69  153 27  104  268 62 75  101 63  484 4
05 Oppland  119  152 70  127  208 61 95 84 24  481 5
06 Buskerud  165  282 74 97  149 73  121  126 71 1 055 6
07 Vestfold  167  239 39 70  159 45  137  100 85  878 7
08 Telemark  168  197 40 36  112 31 77 67 28  544 8
09 Aust-Agder  167  138 16 23 69 14 42 45 40  294 9
10 Vest-Agder  560  264 33 64 77 19 88 63 29  529 10
11 Rogaland 10 822 1 314 87  129  221 70  134  172 71 1 887 11
12 Hordaland 1 498 8 238  523  347  272 64  152  199  108 2 106 12
14 Sogn og Fjordane  159  866 1 221  222 97 32 35 45 11  438 14
15 Møre og Romsdal  224  547  202 4 318  785  106  144  106 53  694 15
16 Sør-Trøndelag  201  286 54  475 4 841 1 096  516  180  119 1 175 16
17 Nord-Trøndelag 62 80 23  103 1 064 1 841  230 76 69  292 17
18 Nordland  248  308 42  173  761  297 3 691  844  245  595 18
19 Troms  214  257 16 89  278  104  848 2 527  497  866 19
20 Finnmark Finnmárku  117  126 19 61  157 74  309  564 1 136  426 20
                       
Utlandet 3 204 2 983  776 1 432 1 975  595 1 396 1 271  651    

Standardtegn i tabeller