Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

9   Innenlandske flyttinger1, etter personenes kjønn og alder, og aldersavhengige rater for menn og kvinner. 2003
Alder Tallet på flyttinger Per 1 000 middelfolkemengde
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle aldere  190 893 96 222 94 671 42 43 41
             
0-4 18 118 9 353 8 765 62 63 62
5-9 10 013 5 060 4 953 33 32 33
10-14 7 340 3 627 3 713 24 23 25
15-19 13 082 5 564 7 518 47 39 56
20-24 32 205 14 241 17 964  117  102  133
             
25-29 36 166 18 154 18 012  120  120  121
30-34 24 585 13 547 11 038 70 76 64
35-39 14 663 8 465 6 198 42 48 36
40-44 9 559 5 263 4 296 30 32 27
45-49 7 378 3 938 3 440 23 25 22
             
50-54 5 698 2 943 2 755 19 19 19
55-59 4 430 2 354 2 076 15 16 14
60-64 2 893 1 530 1 363 14 15 13
65-69 1 858  903  955 11 12 11
70- 2 905 1 280 1 625 6 6 8
1  Flyttinger mellom kommuner.

Standardtegn i tabeller