Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

8   Nettoinnflytting1 mellom landsdeler2. 20033
Landsdel I alt Landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Oslo og Akershus 2 070 á á á á á á á
Hedmark og Oppland -320 -207 á á á á á á
Sør-Østlandet 1 629  380  282 á á á á á
Agder og Rogaland -19 -335 92 -131 á á á á
Vestlandet -1 298 -887 4 -297 -160 á á á
Trøndelag  547 -222 66 38 22  151 á á
Nord-Norge -2 609 -799 -331 -577 -217 -193 -492 .
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for landsdelen i forspalten mot landsdelen i tabellhodet. Eksempel: Hedmark/Oppland hadde en flyttetapt på 207 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 207 overfor Hedmark/Oppland. Vestlandet hadde et flyttetap på 877 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 877 overfor Vestlandet. I alt hadde Akershus/Oslo et flyttegevinst på 2 070 overfor andre landsdeler.
2  Landsdeler: Akershus/ Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).
3  ┼rstallet er rettet 22. april 2004.

Standardtegn i tabeller