Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

7   Flyttinger innenfor og mellom landsdeler1. 2003
Fra landsdel I alt Til landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
I alt  190 893 52 442 14 816 40 432 25 582 25 296 15 382 16 943
Oslo og Akershus 50 372 30 640 3 318 8 371 2 146 2 315 1 638 1 944
Hedmark og Oppland 15 136 3 525 8 067 1 499  417  619  618  391
Sør-Østlandet 38 803 7 991 1 217 24 587 1 430 1 480  904 1 194
Agder og Rogaland 25 601 2 481  325 1 561 17 773 2 219  492  750
Vestlandet 26 594 3 202  615 1 777 2 379 16 394 1 302  925
Trøndelag 14 835 1 860  552  866  470 1 151 8 784 1 152
Nord-Norge 19 552 2 743  722 1 771  967 1 118 1 644 10 587
1  Landsdeler: Akershus/Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Standardtegn i tabeller