Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

6   Nettoinnflytting1 mellom fylkene. 2003
Nr. Fylke Nettoinnflytting i alt Fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder
01 Østfold 1 208 0                
02 Akershus 1 719 -455 0              
03 Oslo  351 1 -2 542 0            
04 Hedmark -10 -17  164 -219 0          
05 Oppland -310 -35 80 -232 -35 0        
06 Buskerud -109 -59  243 -261 43 52 0      
07 Vestfold  857 33  202 31 48 57  208 0    
08 Telemark -327 -33 -24 -265 7 23 -56 -69 0  
09 Aust-Agder -145 -40 52 -75 2 -9 -16 -19 0 0
10 Vest-Agder -254 -29 3 -207 2 19 -15 -27 -15 -57
11 Rogaland  380 -20 -6 -102 51 27 45 2 3 37
12 Hordaland  318 -72 -22 -319 60 -25 56 11 6 16
14 Sogn og Fjordane -591 -78 -44 -169 12 -22 -14 5 0 0
15 Møre og Romsdal -1 025 -95 -4 -329 -22 1 -41 -33 -42 -5
16 Sør-Trøndelag  771 4 39 -137 20 52 46 14 -4 39
17 Nord-Trøndelag -224 -32 -4 -120 2 -8 13 -2 -1 8
18 Nordland -1 154 -128 -99 -172 -101 -7 -10 -105 -51 -13
19 Troms -652 -105 -160 -182 -107 -46 -25 -12 8 1
20 Finnmark Finnmárku -803 -48 -52 -134 -44 -26 -64 -43 6 14
  Fylke
  10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Finnmárku
01 Østfold                    
02 Akershus                    
03 Oslo                    
04 Hedmark                    
05 Oppland                    
06 Buskerud                    
07 Vestfold                    
08 Telemark                    
09 Aust-Agder                    
10 Vest-Agder 0                  
11 Rogaland -42 0                
12 Hordaland 43 -3 0              
14 Sogn og Fjordane 1 -62 -238 0            
15 Møre og Romsdal -51 -99 -131 -30 0          
16 Sør-Trøndelag 23 -10 -3 26 173 0        
17 Nord-Trøndelag 4 -42 -36 1 -10 -86 0      
18 Nordland -1 -89 -69 1 6 -244 -68 0    
19 Troms -6 -60 -67 -9 -14 -55 -6 77 0  
20 Finnmark Finnmárku -43 -20 -23 -7 -11 -104 -15 -73 -116 0
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for fylket i forspalten mot fylket i tabellhodet. Eksempel: Østfold hadde en flyttegevinst på 455 overfor Akershus, og omvendt hadde da Akershus et flyttetap på 455 overfor Østfold. Telemark hadde et flyttetap på 24 overfor Oslo, og omvendt hadde da Oslo en flyttegevinst på 24 overfor Telemark. I alt hadde Akershus en flyttegevinst på 1 719 overfor andre fylker.

Standardtegn i tabeller