Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

2   Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet. 2003
Nr. Fra fylke I alt Til fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder
I alt  251 522 13 255 33 504 30 782 8 979 7 995 13 160 12 428 7 134 4 491 6 897
                       
01 Østfold 11 768 5 939  987 1 558  172  146  173  273  117 53 70
02 Akershus 30 971 1 442 11 056 8 521  947  643 1 377  713  259  189  230
03 Oslo 29 568 1 557 11 063 .  891  837 1 364 1 188  471  325  405
04 Hedmark 8 613  189  783 1 110 3 784  561  218  141 85 42 64
05 Oppland 7 690  181  563 1 069  596 3 126  454  157 74 32 50
06 Buskerud 12 647  232 1 134 1 625  175  402 5 327  977  236 61 99
07 Vestfold 11 344  240  511 1 157 93  100  769 5 726  335  104  103
08 Telemark 6 821  150  283  736 78 51  292  404 3 397  167  146
09 Aust-Agder 4 348 93  137  400 40 41 77  123  167 1 667  558
10 Vest-Agder 6 458 99  227  612 62 31  114  130  161  615 2 689
11 Rogaland 17 945  180  334  771 77 74  122  167  128  138  519
12 Hordaland 16 157  266  429 1 060  115  159  257  265  171  140  220
14 Sogn og Fjordane 4 180  121  140  349 43 79 78 52 31 23 25
15 Møre og Romsdal 9 303  193  304  920  101  118  134  135 74 43 94
16 Sør-Trøndelag 11 606  198  461  880  242  171  158  185 90 37 78
17 Nord-Trøndelag 4 880 84  181  338 76 63 59 58 34 13 21
18 Nordland 9 685  303  415  740  168 97  158  252  115 59 93
19 Troms 7 466  201  398  609  195  104  168  131 63 59 86
20 Finnmark Finnmárku 4 115  112  208  373 91 67  117  105 46 26 72
                       
Utlandet 35 957 1 475 3 890 7 954 1 033 1 125 1 744 1 246 1 080  698 1 275
  Til fylke Utlandet Nr.
  11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Finnmárku
I alt 19 323 17 644 3 861 8 943 12 765 5 064 9 556 7 453 3 616 24 672  
                       
01 Østfold  160  194 43 98  202 52  175 96 64 1 196 1
02 Akershus  328  407 96  300  500  177  316  238  156 3 076 2
03 Oslo  669  741  180  591  743  218  568  427  239 7 091 3
04 Hedmark  128  175 55 79  262 78 67 88 47  657 4
05 Oppland  101  134 57  119  223 55 90 58 41  510 5
06 Buskerud  167  313 64 93  204 72  148  143 53 1 122 6
07 Vestfold  169  276 57  102  199 56  147  119 62 1 019 7
08 Telemark  131  177 31 32 86 33 64 71 52  440 8
09 Aust-Agder  175  156 23 38 76 21 46 60 40  410 9
10 Vest-Agder  477  263 26 43  101 25 92 80 29  582 10
11 Rogaland 10 935 1 409 89  172  224 45  158  162 83 2 158 11
12 Hordaland 1 412 8 021  590  390  281 65  219  189  102 1 806 12
14 Sogn og Fjordane  151  828 1 317  186 84 20 45 29 20  559 14
15 Møre og Romsdal  271  521  216 4 325  712  140  164  102 55  681 15
16 Sør-Trøndelag  234  284 58  539 4 808 1 018  492  224 76 1 373 16
17 Nord-Trøndelag 87  101 19  150 1 104 1 854  234 76 50  278 17
18 Nordland  247  288 44  158  736  302 3 867  823  243  577 18
19 Troms  222  256 38  116  279 82  746 2 591  413  709 19
20 Finnmark Finnmárku  103  125 27 66  180 65  316  529 1 059  428 20
                       
Utlandet 3 156 2 975  831 1 346 1 761  686 1 602 1 348  732 .  

Standardtegn i tabeller