Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

15   Flyttinger fra og til utlandet, etter personenes kjønn, alder og sivilstand. 2001
Kjønn, alder og sivilstand Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting
I alt Norske statsborgere Utenlandske statsborgere I alt Norske statsborgere Utenlandske statsborgere I alt Norske statsborgere Utenlandske statsborgere
Begge kjønn i alt 34 264 8 852 25 412 26 309 11 093 15 216 7 955 -2 241 10 196
0-15 år                  
I alt 7 473 2 722 4 751 5 107 2 463 2 644 2 366  259 2 107
Ugifte 7 473 2 722 4 751 5 107 2 463 2 644 2 366  259 2 107
Gifte - - - - - - - - -
16-44 år                  
I alt 23 173 4 642 18 531 16 829 6 305 10 524 6 344 -1 663 8 007
Ugifte 12 799 3 007 9 792 11 003 4 080 6 923 1 796 -1 073 2 869
Gifte 9 570 1 395 8 175 4 763 1 768 2 995 4 807 -373 5 180
Øvrige1  804  240  564 1 063  457  606 -259 -217 -42
45-66 år                  
I alt 3 162 1 278 1 884 3 778 1 979 1 799 -616 -701 85
Ugifte  383  157  226  406  167  239 -23 -10 -13
Gifte 1 968  767 1 201 2 114 1 043 1 071 -146 -276  130
Øvrige1  811  354  457 1 258  769  489 -447 -415 -32
67- år                  
I alt  456  210  246  595  346  249 -139 -136 -3
Ugifte 33 23 10 29 13 16 4 10 -6
Gifte  211 93  118  285  168  117 -74 -75 1
Øvrige1  212 94  118  281  165  116 -69 -71 2
                   
Menn i alt 16 882 4 454 12 428 13 614 5 709 7 905 3 268 -1 255 4 523
0-15 år                  
I alt 3 895 1 379 2 516 2 614 1 273 1 341 1 281  106 1 175
Ugifte 3 895 1 379 2 516 2 614 1 273 1 341 1 281  106 1 175
Gifte - - - - - - - - -
16-44 år                  
I alt 11 063 2 250 8 813 8 481 3 084 5 397 2 582 -834 3 416
Ugifte 6 686 1 481 5 205 5 573 2 059 3 514 1 113 -578 1 691
Gifte 3 944  645 3 299 2 286  782 1 504 1 658 -137 1 795
Øvrige1  433  124  309  622  243  379 -189 -119 -70
45-66 år                  
I alt 1 708  717  991 2 204 1 143 1 061 -496 -426 -70
Ugifte  238 88  150  271  125  146 -33 -37 4
Gifte 1 075  427  648 1 224  571  653 -149 -144 -5
Øvrige1  395  202  193  709  447  262 -314 -245 -69
67- år                  
I alt  216  108  108  315  209  106 -99 -101 2
Ugifte 19 14 5 12 10 2 7 4 3
Gifte  117 49 68  188  117 71 -71 -68 -3
Øvrige1 80 45 35  115 82 33 -35 -37 2
                   
Kvinner i alt 17 382 4 398 12 984 12 695 5 384 7 311 4 687 -986 5 673
0-15 år                  
I alt 3 578 1 343 2 235 2 493 1 190 1 303 1 085  153  932
Ugifte 3 578 1 343 2 235 2 493 1 190 1 303 1 085  153  932
Gifte - - - - - - - - -
16-44 år                  
I alt 12 110 2 392 9 718 8 348 3 221 5 127 3 762 -829 4 591
Ugifte 6 113 1 526 4 587 5 430 2 021 3 409  683 -495 1 178
Gifte 5 626  750 4 876 2 477  986 1 491 3 149 -236 3 385
Øvrige1  371  116  255  441  214  227 -70 -98 28
45-66 år                  
I alt 1 454  561  893 1 574  836  738 -120 -275  155
Ugifte  145 69 76  135 42 93 10 27 -17
Gifte  893  340  553  890  472  418 3 -132  135
Øvrige1  416  152  264  549  322  227 -133 -170 37
67- år                  
I alt  240  102  138  280  137  143 -40 -35 -5
Ugifte 14 9 5 17 3 14 -3 6 -9
Gifte 94 44 50 97 51 46 -3 -7 4
Øvrige1  132 49 83  166 83 83 -34 -34 -
1  Omfatter enkemenn/enker, separerte, skilte, registrerte partnere, gjenlevende partnere, separerte partnere og skilte partnere.

Standardtegn i tabeller