Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

12   Innenlandske flyttinger1, etter personenes kjønn og alder, og aldersavhengige rater for menn og kvinner. 2001
Alder Tallet på flyttinger Per 1 000 middelfolkemengde
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle aldere  201 851  102 427 99 424 45 46 44
             
0-4 20 262 10 363 9 899 68 68 68
5-9 11 304 5 747 5 557 37 36 37
10-14 7 699 3 871 3 828 26 25 26
15-19 12 288 5 208 7 080 46 38 54
20-24 33 584 14 996 18 588  123  108  138
             
25-29 41 168 20 778 20 390  128  128  129
30-34 26 184 14 635 11 549 74 82 67
35-39 14 925 8 592 6 333 44 50 39
40-44 9 771 5 480 4 291 31 34 27
45-49 7 372 3 942 3 430 24 25 23
             
50-54 5 932 3 172 2 760 19 20 19
55-59 4 082 2 134 1 948 16 16 15
60-64 2 665 1 417 1 248 14 15 13
65-69 1 765  900  865 11 12 10
-70 2 850 1 192 1 658 6 6 5
1  Flyttinger mellom kommuner.

Standardtegn i tabeller