Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

11   Nettoinnflytting1 mellom landsdeler2. 2001
Landsdel I alt Landsdel
Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Akershus/Oslo 2 874 .            
Hedmark/Oppland 21 -114 .          
Sør-Østlandet 2 578 1 346 86 .        
Agder/Rogaland -106 -494 -52 25 .      
Vestlandet -1 651 -1 436 -54 -333 -26 .    
Trøndelag -191 -649 -1 -63 -53 96 .  
Nord-Norge -3 525 -1 527 -114 -775 -336 -294 -479 .
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for landsdelen i forspalten mot landsdelen i tabellhodet. Eksempel: Hedmark/Oppland hadde en flyttetap på 114 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo et flyttegevinst på 114 overfor Hedmark/Oppland. Vestlandet hadde et flyttetap på 1 436 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 1 436 overfor Vestlandet. I alt hadde Akershus/Oslo et flyttegevinst på 2 874 overfor andre landsdeler.
2  Landsdeler: Akershus/ Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Standardtegn i tabeller