Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

10   Flyttinger innenfor og mellom landsdeler1. 2001
Fra landsdel I alt Til landsdel
Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
I alt  201 851 56 903 15 615 42 543 26 580 26 485 15 239 18 486
Akershus/Oslo 54 029 31 758 3 945 9 565 2 439 2 467 1 751 2 104
Hedmark/Oppland 15 594 4 059 7 980 1 525  336  602  545  547
Sør-Østlandet 39 965 8 219 1 439 25 138 1 544 1 539  866 1 220
Agder/Rogaland 26 686 2 933  388 1 519 18 104 2 486  519  737
Vestlandet 28 136 3 903  656 1 872 2 512 16 883 1 273 1 037
Trøndelag 15 430 2 400  546  929  572 1 177 8 617 1 189
Nord-Norge 22 011 3 631  661 1 995 1 073 1 331 1 668 11 652
1  Landsdeler: Akershus/Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Standardtegn i tabeller