Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

9   Nettoinnflytting1 mellom fylkene. 2001
Nr. Fylke Nettoinnflytting i alt Fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder
01 Østfold 1 433 .                
02 Akershus 2 074 -580 .              
03 Oslo  800 -130 -3 679 .            
04 Hedmark  232 1  185 -118 .          
05 Oppland -211 -40 47 -228 -4 .        
06 Buskerud  317 -110  736 -132 -24 -58 .      
07 Vestfold  996 51  360 -79 10 96  146 .    
08 Telemark -168 -37 43 -292 -2 25 57 10 .  
09 Aust-Agder -10 -13 38 -42 -26 -14 34 -52 54 .
10 Vest-Agder  151 16 30 -196 -8 -3 3 31 40 58
11 Rogaland -247 -14 -20 -304 -8 7 -59 -44 29 -72
12 Hordaland  379 -31 19 -621 21 18  103 -55 -10 46
14 Sogn og Fjordane -994 -45 -45 -269 - -32 -24 -22 -37 -10
15 Møre og Romsdal -1 036 -107 31 -551 -24 -37 - -73 -32 -10
16 Sør-Trøndelag 92 -64 -7 -423 10 32 14 -15 24 6
17 Nord-Trøndelag -283 -24 -65 -154 -17 -26 -3 3 2 -2
18 Nordland -1 680 -204 -148 -560 -39 -4 -87 -71 -32 -30
19 Troms -907 -32 -161 -341 -43 5 -71 -58 -27 1
20 Finnmark -938 -70 -18 -299 -10 -23 -18 -66 -39 2
  Fylke
  10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark
01 Østfold                    
02 Akershus                    
03 Oslo                    
04 Hedmark                    
05 Oppland                    
06 Buskerud                    
07 Vestfold                    
08 Telemark                    
09 Aust-Agder                    
10 Vest-Agder .                  
11 Rogaland 27 .                
12 Hordaland -18 58 .              
14 Sogn og Fjordane 9 -16 -417 .            
15 Møre og Romsdal -51 -34 -236 93 .          
16 Sør-Trøndelag 18 -38 -13 52 61 .        
17 Nord-Trøndelag -19 -18 17 1 -22 -48 .      
18 Nordland -94 -112 -79 -21 -15 -283 -41 .    
19 Troms -31 -37 -67 -29 -8 -83 -17 -34 .  
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for fylket i forspalten mot fylket i tabellhodet. Eksempel: Østfold hadde en flyttegevinst på 580 overfor Akershus, og omvendt hadde da Akershus et flyttetap på 580 overfor Østfold. Telemark hadde et flyttetap på 292 overfor Oslo, og omvendt hadde da Oslo en flyttegevinst på 292 overfor Telemark. I alt hadde Akershus en flyttegevinst på 2 074 overfor andre fylker.

Standardtegn i tabeller