Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

8   Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet. 2001
Nr. Fra fylke I alt Til fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder
I alt  262 424 13 292 35 977 33 140 9 028 8 307 13 891 13 126 7 397 4 952 7 112
                       
01 Østfold 11 758 5 963 1 016 1 534  196  155  166  265 94 71 78
02 Akershus 33 064 1 596 11 319 8 380 1 049  747 1 940  846  336  259  270
03 Oslo 31 652 1 664 12 059 . 1 089 1 060 1 467 1 228  488  443  477
04 Hedmark 8 651  195  864 1 207 3 730  524  216  124 82 29 42
05 Oppland 8 259  195  700 1 288  528 3 198  430  208 75 35 51
06 Buskerud 13 206  276 1 204 1 599  240  488 5 429  929  297  116 86
07 Vestfold 11 869  214  486 1 307  114  112  783 6 040  427 97  134
08 Telemark 7 160  131  293  780 84 50  240  417 3 467  211  155
09 Aust-Agder 4 821 84  221  485 55 49 82  149  157 1 733  674
10 Vest-Agder 6 667 62  240  673 50 54 83  103  115  616 2 791
11 Rogaland 18 793  149  383  931 90 90  180  195  160  241  540
12 Hordaland 16 350  239  485 1 316  118  113  236  326  171  121  249
14 Sogn og Fjordane 4 431 84  170  419 45 84 88 72 74 24 26
15 Møre og Romsdal 10 180  189  365 1 148  129  167  135  170 88 58  129
16 Sør-Trøndelag 11 872  215  548 1 181  247  148  167  188 85 71 85
17 Nord-Trøndelag 5 278 81  261  410 76 75 87 70 36 23 39
18 Nordland 10 814  329  519 1 087  124  133  240  241  115 91  163
19 Troms 8 511  142  452  816  142  103  210  181 97 57 99
20 Finnmark 4 824  138  214  543 90 69 97  133 72 41 66
                       
Utlandet 34 264 1 346 4 178 8 036  832  888 1 615 1 241  961  615  958
  Til fylke Utlandet Nr.
  11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark
I alt 19 217 17 655 3 854 9 598 12 403 5 207 9 873 7 905 4 181 26 309  
                       
01 Østfold  135  208 39 82  151 57  125  110 68 1 245 1
02 Akershus  363  504  125  396  541  196  371  291  196 3 339 2
03 Oslo  627  695  150  597  758  256  527  475  244 7 348 3
04 Hedmark 82  139 45  105  257 59 85 99 80  687 4
05 Oppland 97  131 52  130  180 49  129  108 46  629 5
06 Buskerud  121  339 64  135  181 84  153  139 79 1 247 6
07 Vestfold  151  271 50 97  173 73  170  123 67  980 7
08 Telemark  189  161 37 56  109 38 83 70 33  556 8
09 Aust-Agder  169  167 14 48 77 21 61 58 43  474 9
10 Vest-Agder  567  231 35 78  103 20 69 68 45  664 10
11 Rogaland 10 773 1 561  143  209  229 69  141  162 90 2 457 11
12 Hordaland 1 503 8 007  544  311  248 98  241  209 91 1 724 12
14 Sogn og Fjordane  159  961 1 303  288  102 36 53 32 24  387 14
15 Møre og Romsdal  243  547  195 4 727  639  150  195  134 58  714 15
16 Sør-Trøndelag  267  261 50  578 4 565 1 052  413  234  146 1 371 16
17 Nord-Trøndelag 87 81 35  172 1 100 1 900  253 82 61  349 17
18 Nordland  253  320 74  210  696  294 4 072  901  265  687 18
19 Troms  199  276 61  142  317 99  935 2 721  515  947 19
20 Finnmark  104  145 34 69  167 95  371  641 1 231  504 20
                     
Utlandet 3 128 2 650  804 1 168 1 810  561 1 426 1 248  799 .  

Standardtegn i tabeller