Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

7   Utflyttinger til utlandet, etter tilflyttingsland. 1966-2001
Til land Årsgjennomsnitt
1966-19701 1971-1975 1976-19801 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 1997 1998 1999 2000 2001
I alt 14 387 13 931 14 615 15 317 21 006 18 546 22 885 21 257 22 881 22 842 26 854 26 309
                         
Europa i alt 9 993 9 721 9 366 9 721 15 404 11 060 15 395 13 417 14 573 16 712 19 584 19 015
Danmark2 2 474 2 485 2 082 2 308 3 022 2 484 2 949 2 795 2 774 3 141 3 262 3 223
Finland  312  362  307  377  439  246  682  353  633  978 1 041 1 135
Færøyene .. .. .. 58 62 37  104  115  111  105  145 69
Island  158  210  269  322  429  314  523  408  578  606  624  485
Sverige 2 922 2 335 2 121 2 322 6 004 2 669 4 429 3 057 4 339 5 523 6 593 6 308
Belgia  129  174  129  117  144  211  216  212  227  203  198  193
Bosnia-Hercegovina3 . . . . . 49  411  569  355  167  155 94
Estland . . . . . 25 49 55 55 40 41 42
Frankrike  231  277  508  454  584  477  469  469  491  437  519  499
Hellas .. .. 49 71 77 67 83  122 71 72 80 75
Irland .. .. 28 27 29 36 82 68 84 77  109 73
Italia  252  136 99  112  147  130  169  190  162  151  170  192
Jugoslavia4  119  125  104 46  169  379  408 33 20  661 1 249 1 509
Latvia . . . . . 16 48 47 53 59 54 51
Nederland  344  358  368  289  337  302  360  358  349  310  407  373
Polen 56 68 49 33 90  133  113  126  114 95  107  121
Portugal .. .. 41 39 59 53 59 64 53 45 91 85
Romania5 4 3 0 3 5 33 30 30 40 28 34 26
Russland6 26 37 48 36 22 64  114  130 95  115  106  123
Spania  209  340  310  456  683  440  853  708  788  893 1 214 1 270
Storbritannia 1 329 1 482 1 863 1 774 1 944 1 529 1 826 2 023 1 791 1 735 1 866 1 547
Sveits  293  238  156  144  209  202  165  169  146  144  191  186
Tyrkia 31 64 85 67  106  158  118  108  115  131  116  122
Tyskland7  833  697  536  510  645  702  774  833  758  646  871  826
Østerrike .. .. .. 49 63 70 87 87 89 78 99 75
Europa ellers  271  330  214  107  133  233  273  288  282  272  242  313
                         
Afrika i alt  617  825  865  975  904  924  787  814  765  725  803  616
Etiopia 46 69 63 63 64 78 67 73 78 64 76 85
Ghana .. 16 13 17 29 53 86 78 65 96 78 46
Kenya ..  144  154  156 98 67 45 46 48 32 43 49
Marokko .. 29 24 34 42 62 68 62 37  104 62 55
Somalia .. .. 1 3 9 37 37 27 39 24 81 54
Tanzania ..  107  140  160  148  108 80  104 86 64 75 53
Afrika ellers  571  460  470  542  514  519  403  424  412  341  388  274
                         
Asia i alt  383  726 1 251 1 420 1 224 1 855 1 857 2 156 1 819 1 486 1 663 1 604
Afghanistan .. .. .. .. .. .. 1 1 3 2 - 2
Filippinene 8 37 58 67 61  107  119  139  107  104  122  109
Hongkong .. .. .. 43 47 49 49 61 83 34 16 14
India 44 73 66 66 58  106 88 65 80  116 73 69
Irak - 2 4 8 2 14 13 14 6 10 29 60
Iran 24 36 31 2 20 56 34 34 30 32 42 43
Japan 89  123  148  168  115  115  143  195  142 90  101  102
Kina 7 10 13 35 35 84  146  169  117  135  159  151
Libanon .. .. 5 8 8 46 20 34 32 8 21 23
Pakistan .. 52  270  332  206  353  293  303  274  233  317  174
Saudi-Arabia .. .. .. 94 62  125 72 79 60 60 54 41
Sri Lanka .. .. 19 34 40 89 68 81 75 56 49 72
Sør-Korea .. .. 12 53 29 47 69 85 94 67 28 24
Thailand .. 38 50 52 75 82  102 88  103 95  119  152
Vietnam .. 4 6 4 1 25 26 61 23 8 20 31
Asia ellers  211  351  569  454  466  556  614  747  590  436  513  537
                         
Amerika i alt 2 889 2 359 2 866 2 690 2 861 2 906 2 920 3 258 2 911 2 654 2 700 2 338
                         
Nord- og Mellom-Amerika .. .. 2 684 2 477 2 527 2 496 2 573 2 885 2 563 2 320 2 404 2 073
Canada  428  313  253  224  300  334  265  306  277  189  290  230
USA 2 291 1 828 2 332 2 145 2 061 2 071 2 195 2 421 2 169 2 041 2 003 1 734
Nord- og Mellom-Amerika ellers .. .. 99  108  165 91  133  158  117  189  111  109
                         
Sør-Amerika .. ..  182  213  334  410  346  373  348  334  296  265
Brasil 40 46 66 57 63 56 82 92 85 73 91  106
Chile .. 15 15 19  110  212  104  121 92 86 77 73
Colombia - 5 14 14 16 12 15 12 19 18 8 9
Sør-Amerika ellers .. .. 87  123  145  131  146  148  152  157  120 77
                         
Oseania i alt  300  245  181  214  230  250  340  423  365  276  314  275
Australia  278  208  142  159  188  199  287  364  313  235  270  231
Oseania ellers 22 37 39 55 42 51 53 59 52 41 44 44
                         
Uoppgitt  205 55 86  297  383 1 551 1 586 1 189 2 448  989 1 790 2 461
1  Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på http://www.ssb.no/emner/02/02/20/flytting/ om statistikken.
2  Færøyene og Grønland er ikke medregnet.
3  Årsgjennomsnittet 1991-1995 inneholder tall for 1992-1995.
4  Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991 og for 'Rest-Jugoslavia' de senere årene.
5  Årsgjennomsnittet 1966-1970 inneholder tall for 1967-1970.
6  Tall for 1966-1991 gjelder tidligere Sovjetunionen.
7  Medregnet tidligere Den tyske demokratiske republikken.

Standardtegn i tabeller