Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

6   Innflyttinger fra utlandet, etter fraflyttingsland. 1966-2001
Fra land Årsgjennomsnitt
1966-19701 1971-1975 1976-19801 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 1997 1998 1999 2000 2001
I alt 15 240 18 766 18 758 20 355 27 330 27 465 34 690 31 957 36 704 41 841 36 542 34 264
                         
Europa i alt 10 426 11 433 11 373 12 163 14 622 17 641 21 644 20 590 23 323 27 548 19 804 19 834
Danmark2 2 380 2 822 2 201 2 828 3 232 2 308 2 727 2 593 3 032 2 734 2 959 3 171
Finland  425  442  540  447  392  395 1 130 1 012 1 359 1 380 1 311 1 224
Færøyene .. .. .. 56 54  103  109  156  112  111 46 59
Island  204  241  402  422  422  450  683  782  910  463  516  558
Sverige 2 813 2 544 2 256 2 348 3 785 4 614 6 243 7 198 7 930 6 044 5 059 4 563
Belgia  101  183  177  110  159  188  224  257  220  257  212  169
Bosnia-Hercegovina3 . . . . . 2 175  569  533  461  513  325  261
Estland . . . . . 60 83 78 73 85  105  143
Frankrike  222  332  628  583  445  529  599  624  651  676  538  586
Hellas .. .. 51 83 83 69 89 74 98 94  110 89
Irland .. .. 46 37 40 43 76 75  104 73 80  124
Italia  260  152  137  130  138  166  229  254  247  209  229  247
Jugoslavia4  310  232  122 92  724 1 352 1 617  182  319 6 407 1 032  602
Latvia . . . . . 39  107  114 82  116  146  130
Nederland  343  403  449  364  362  388  479  502  523  429  449  514
Polen 89  112  133  257  485  322  268  269  244  279  289  483
Portugal .. .. 52 68 66 64 84  129 72 71 70 91
Romania5 6 6 5 10 56 91  128  129  151  132  116  179
Russland6  245 43 59 46 72  294  683  582  636  800  895  961
Spania  170  301  299  337  470  441  512  488  499  555  548  607
Storbritannia 1 418 1 886 2 334 2 541 1 832 1 587 1 835 1 678 2 123 2 014 1 653 1 696
Sveits  266  281  184  170  142  209  218  258  226  219  151  153
Tyrkia 72  251  297  225  665  460  550  500  707  673  464  665
Tyskland7  883  799  719  733  727  833 1 400 1 378 1 628 1 611 1 371 1 415
Østerrike .. .. ..  103 63 76  109 98  128  124 90 80
Europa ellers  219  403  282  173  207  384  894  647  788 1 479 1 040 1 064
                         
Afrika i alt  544 1 123 1 187 1 252 2 235 1 960 2 687 2 098 2 942 3 247 3 388 3 115
Etiopia 58 90 77  104  301  205  283  264  261  341  373  453
Ghana .. 22 18 36  168  126  109  114  121  127  105  133
Kenya ..  164  146  187  163  113  161  146  120  241  214  176
Marokko .. 78  116  102  234  173  236  220  274  266  255  241
Somalia .. .. 3 8  315  444  832  410  995 1 019 1 424 1 009
Tanzania ..  113  152  163  173  158  135  132  160  137  119  106
Afrika ellers  486  656  675  652  882  742  932  812 1 011 1 116  898  997
                         
Asia i alt  579 1 921 2 646 3 637 6 403 4 384 6 516 5 253 6 269 7 319 9 698 7 810
Afghanistan .. .. .. .. .. ..  106 26 19  114  369  628
Filippinene 19 73  138  422  578  429  386  360  425  395  464  542
Hongkong .. .. ..  116  147 80 43 33 51 41 41 52
India 59  204  233  327  354  183  239  202  285  297  259  372
Irak - 3 8 17  156  263 1 659  665  970 1 999 4 382 1 049
Iran 27 39 64 43  949  282  391  315  467  469  509  805
Japan  116  150  178  180  162  133  168  220  145  187  123  118
Kina 12 34 29 83  229  264  398  353  484  412  453  547
Libanon .. .. 20 21  142  100 74 77 89  104 71  107
Pakistan ..  747  562  733  972  620  794  767  911  831  772  862
Saudi-Arabia .. .. .. 81 74  176  171  295  210 85 59 78
Sri Lanka .. .. 42  207  855  387  360  366  418  403  258  378
Sør-Korea .. ..  240  309  236  159  199  187  204  245  199  178
Thailand - 42  107  132  275  270  410  331  356  467  561  679
Vietnam .. 29  228  325  552  377  191  214  175  212  209  280
Asia ellers  346  600  797  641  721  661  925  842 1 060 1 058  969 1 135
                         
Amerika i alt 3 446 3 948 3 312 3 089 3 848 3 186 3 408 3 611 3 736 3 218 3 189 3 093
                         
Nord- og Mellom-Amerika .. .. 2 897 2 617 2 384 2 502 2 664 2 858 2 997 2 508 2 264 2 239
Canada  352  398  280  255  257  295  306  326  293  248  259  260
USA 2 867 3 189 2 488 2 232 1 987 2 069 2 104 2 289 2 442 1 993 1 708 1 717
Nord- og Mellom-Amerika ellers .. ..  129  130  140  138  647  243  262  267  297  262
                         
Sør-Amerika .. ..  414  471 1 464  683  744  753  739  710  925  854
Brasil 51 59 63  101  116  123  162  162  160  126  220  191
Chile .. 65  119  100  934  149  164  176  158  175  191  206
Colombia - 25 62  115  203  189  168  159  156  135  255  188
Sør-Amerika ellers .. ..  170  155  211  222  250  256  265  274  259  269
                         
Oseania i alt  187  315  219  196  204  227  343  357  358  388  309  313
Australia  158  271  170  150  155  174  282  288  298  342  252  258
Oseania ellers 29 44 49 46 49 53 62 69 60 46 57 55
                         
Uoppgitt 58 26 21 18 19 68 91 48 76  121  154 99
1  Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på http://www.ssb.no/emner/02/02/20/flytting/ om statistikken.
2  Færøyene og Grønland er ikke medregnet.
3  Årsgjennomsnittet 1991-1995 inneholder tall for 1992-1995.
4  Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991 og for 'Rest-Jugoslavia' de senere årene.
5  Årsgjennomsnittet 1966-1970 inneholder tall for 1967-1970.
6  Tall for 1966-1991 gjelder tidligere Sovjetunionen.
7  Medregnet tidligere Den tyske demokratiske republikken.

Standardtegn i tabeller