Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

1   Innenlandske flyttinger. 1951-2001
Årsgjennomsnitt. År Flyttinger mellom kommuner1 Flyttinger mellom fylker2 Flyttinger mellom landsdeler3 Flyttinger per 1 000 av middelfolkemengden
Begge kjønn Menn Kvinner Flyttinger mellom kommuner1 Flyttinger mellom fylker2 Flyttinger mellom landsdeler3
Begge kjønn Menn Kvinner
1951-1955  148 247 65 139 83 108 .. .. 44,1 39,0 49,1 .. ..
1956-1960  168 628 74 155 94 473 574 961 537 758 47,9 42,3 53,5 521,3 510,7
1961-1965  170 348 77 490 92 858 80 719 42 955 46,5 42,4 50,5 22,0 11,7
1966-1970  191 635 89 983  101 652 97 308 54 531 50,3 47,4 53,1 25,5 14,3
1971-1975  190 886 92 363 98 523  100 768 57 278 48,2 46,9 49,5 25,5 14,5
1976-1980  178 258 86 864 91 394 93 223 53 685 43,9 43,2 44,7 23,0 13,2
1981-1985  174 006 85 418 88 588 85 139 48 509 42,2 41,8 42,5 20,6 11,7
1986-1990  179 252 88 677 90 575 86 485 48 855 42,6 42,7 42,6 20,6 11,6
1991-1995  170 573 85 530 85 043 82 171 46 533 39,6 40,1 39,0 19,1 10,8
1996-2000  191 433 97 093 94 339 95 003 52 753 43,2 44,3 42,1 21,4 11,9
                     
1957  170 709 74 500 96 209 75 970 38 202 48,9 42,8 54,9 21,8 10,9
1958  158 456 69 150 89 306 69 438 34 828 45,0 39,4 50,5 19,7 9,9
1959  160 938 70 618 90 320 71 630 36 010 45,3 39,9 50,7 20,2 10,1
19604  186 527 82 671  103 856 82 807 41 992 52,1 46,3 57,8 23,1 11,7
                     
1961  164 710 74 411 90 299 74 485 38 196 45,6 41,4 49,9 20,6 10,6
1962  177 247 80 012 97 235 81 423 42 760 48,7 44,1 53,3 22,4 11,8
1963  179 852 81 541 98 311 83 418 44 339 49,1 44,6 53,4 22,8 12,1
1964  160 533 73 312 87 221 78 008 41 868 43,5 39,8 47,1 21,1 11,3
1965  169 399 78 176 91 223 86 262 47 614 45,5 42,1 48,8 23,2 12,8
                     
1966  173 845 80 855 92 990 88 633 49 044 46,3 43,3 49,4 23,6 13,1
1967  180 657 84 674 95 983 91 836 51 439 47,7 44,9 50,5 24,3 13,6
1968  182 584 84 432 98 152 93 077 52 407 47,8 44,4 51,2 24,4 13,7
1969  189 003 88 160  100 843 96 406 54 988 49,1 46,0 52,1 25,0 14,3
19704  232 087  111 797  120 290  116 586 64 777 59,9 58,0 61,7 30,1 16,7
                     
1971  191 156 91 905 99 251 97 978 55 634 49,0 47,3 50,6 25,1 14,3
1972  190 175 91 437 98 738 99 843 56 745 48,4 46,8 49,9 25,4 14,4
1973  190 513 92 122 98 391  101 256 56 876 48,1 46,8 49,4 25,6 14,4
1974  192 964 94 022 98 942  104 087 59 316 48,4 47,5 49,4 26,1 14,9
1975  189 622 92 331 97 291  100 678 57 818 47,3 46,4 48,0 25,1 14,4
                     
1976  178 478 87 101 91 377 94 032 53 875 44,3 43,6 45,1 23,4 13,4
1977  181 783 88 700 93 083 95 899 55 373 45,0 44,2 45,7 23,7 13,7
1978  176 830 86 339 90 491 92 460 53 393 43,6 42,9 44,2 22,8 13,2
1979  172 803 84 042 88 761 90 473 51 879 42,4 41,6 43,2 22,2 12,7
19804  181 394 88 135 93 259 93 250 53 906 44,4 43,5 45,3 22,8 13,2
                     
1981  177 112 86 738 90 374 91 080 52 230 43,2 42,7 43,7 22,2 12,7
1982  173 004 84 661 88 343 86 137 49 020 42,0 41,6 42,5 20,9 11,9
1983  174 128 85 560 88 568 83 320 46 566 42,2 41,9 42,5 20,2 11,3
1984  170 203 83 626 86 577 80 390 46 045 41,1 40,8 41,4 19,4 11,1
1985  175 583 86 505 89 078 84 769 48 683 42,3 42,1 42,4 20,4 11,7
                     
1986  179 859 88 750 91 109 88 309 50 637 43,2 43,1 43,3 21,2 12,2
1987  185 639 91 418 94 221 90 061 50 957 44,3 44,2 44,5 21,5 12,2
1988  186 001 92 088 93 913 91 235 51 063 44,2 44,2 44,1 21,7 12,1
1989  175 473 86 912 88 561 83 164 46 783 41,5 41,6 41,5 19,7 11,1
1990  169 289 84 217 85 072 79 658 44 835 39,9 40,2 39,7 18,8 10,6
                     
1991  166 029 82 858 83 171 79 009 44 679 39,0 39,3 38,6 18,5 10,5
1992  161 269 80 686 80 583 77 707 44 713 37,6 38,1 37,2 18,1 10,4
1993  165 894 82 904 82 990 79 812 45 699 38,5 38,9 38,1 18,5 10,6
1994  177 503 89 133 88 370 85 658 47 898 40,9 41,6 40,3 19,8 11,0
1995  182 172 92 069 90 103 88 668 49 676 41,8 42,7 40,9 20,3 11,4
                     
1996  184 576 93 397 91 179 90 180 51 022 42,1 43,1 41,2 20,6 11,6
1997  188 957 95 695 93 262 94 613 53 415 42,9 43,9 41,9 21,5 12,1
1998  190 948 96 993 93 955 96 233 54 165 43,1 44,2 42,0 21,7 12,2
1999  191 640 97 316 94 324 94 838 51 763 43,0 44,1 41,9 21,3 11,6
2000  201 043  102 066 98 977 99 149 53 399 44,8 45,9 43,7 22,1 11,9
2001  201 851  102 427 99 424 98 443 52 967 44,7 45,8 43,7 21,8 11,7
1  Ifølge kommunegrensene vedkommende år. Det var omfattende sammenslåinger og grensereguleringer i 1960-årene, særlig 1. januar 1964 og 1965.
2  Ifølge fylkesgrensene gjeldende fra 1. januar 1972. Oslo og Akershus er her regnet som ett fylke.
3  Landsdeler: Østlandet (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Nord- og Sør-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark). Dette er standard for landsdelsinndelinger (INO 1.6.1982).
4  Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på http://www.ssb.no/emner/02/02/20/flytting/ om statistikken.
5  Gjelder 1957-1960.

Standardtegn i tabeller