Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

15   Flyttinger fra og til utlandet, etter personenes kjønn, alder og sivilstand. 2000
  Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting
Kjønn, alder og sivilstand I alt Norske statsborgere Utenlandske statsborgere I alt Norske statsborgere Utenlandske statsborgere I alt Norske statsborgere Utenlandske statsborgere
Begge kjønn i alt 36 542 8 757 27 785 26 854 11 923 14 931 9 688 -3 166 12 854
0-15 år                  
I alt 7 608 2 718 4 890 5 386 2 810 2 576 2 222 -92 2 314
Ugifte 7 608 2 718 4 890 5 386 2 810 2 576 2 222 -92 2 314
Gifte - - - - - - - - -
16-44 år                  
I alt 25 416 4 666 20 750 17 191 6 802 10 389 8 225 -2 138 10 361
Ugifte 13 353 2 948 10 405 11 258 4 429 6 829 2 095 -1 481 3 576
Gifte 11 183 1 474 9 709 4 886 1 906 2 980 6 297 -432 6 729
Øvrige1 880 244 636 1 047 467 580 -167 -223 56
45-66 år                  
I alt 3 183 1 225 1 958 3 759 2 009 1 750 -576 -784 208
Ugifte 331 132 199 339 147 192 -8 -15 7
Gifte 2 083 776 1 307 2 242 1 125 1 117 -159 -349 190
Øvrige1 770 317 452 1 178 737 441 -409 -420 11
67- år                  
I alt 335 148 187 518 302 216 -183 -154 -29
Ugifte 20 15 5 29 17 12 -9 -2 -7
Gifte 143 66 77 252 155 97 -109 -89 -20
Øvrige1 172 67 105 237 130 107 -65 -63 -2
                   
Menn i alt 19 140 4 387 14 753 13 731 6 172 7 559 5 409 -1 785 7 194
0-15 år                  
I alt 3 930 1 358 2 572 2 758 1 434 1 324 1 172 -76 1 248
Ugifte 3 930 1 358 2 572 2 758 1 434 1 324 1 172 -76 1 248
Gifte - - - - - - - - -
16-44 år                  
I alt 13 287 2 248 11 039 8 506 3 389 5 117 4 781 -1 141 5 922
Ugifte 7 104 1 466 5 638 5 636 2 292 3 344 1 468 -826 2 294
Gifte 5 732 668 5 064 2 329 873 1 456 3 403 -205 3 608
Øvrige1 451 114 337 541 224 317 -90 -110 20
45-66 år                  
I alt 1 761 695 1 066 2 186 1 154 1 032 -425 -459 34
Ugifte 196 78 118 222 105 117 -26 -27 1
Gifte 1 182 435 747 1 312 629 683 -130 -194 64
Øvrige1 383 182 201 652 420 232 -269 -238 -31
67- år                  
I alt 162 86 76 281 195 86 -119 -109 -10
Ugifte 9 7 2 14 10 4 -5 -3 -2
Gifte 90 37 53 172 114 58 -82 -77 -5
Øvrige1 63 42 21 95 71 24 -32 -29 -3
                   
Kvinner i alt 17 402 4 370 13 032 13 123 5 751 7 372 4 279 -1 381 5 660
0-15 år                  
I alt 3 678 1 360 2 318 2 628 1 376 1 252 1 050 -16 1 066
Ugifte 3 678 1 360 2 318 2 628 1 376 1 252 1 050 -16 1 066
Gifte - - - - - - - - -
16-44 år                  
I alt 12 129 2 418 9 711 8 685 3 413 5 272 3 444 -995 4 439
Ugifte 6 249 1 482 4 767 5 622 2 137 3 485 627 -655 1 282
Gifte 5 451 806 4 645 2 557 1 033 1 524 2 894 -227 3 121
Øvrige1 429 130 299 506 243 263 -77 -113 36
45-66 år                  
I alt 1 422 530 892 1 573 855 718 -151 -325 174
Ugifte 135 54 81 117 42 75 18 12 6
Gifte 901 341 560 930 496 434 -29 -155 126
Øvrige1 386 135 251 526 317 209 -140 -182 42
67- år                  
I alt 173 62 111 237 107 130 -64 -45 -19
Ugifte 11 8 3 15 7 8 -4 1 -5
Gifte 53 29 24 80 41 39 -27 -12 -15
Øvrige1 109 25 84 142 59 83 -33 -34 -1
1  Omfatter enkemenn/enker, separerte, skilte, registrerte partnere, gjenlevende partnere, separerte partnere og skilte partnere.

Standardtegn i tabeller