Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

12   Innenlandske flyttinger1, etter personenes kjønn og alder, og aldersavhengige rater for menn og kvinner. 2000
Alder Tallet på flyttinger Per 1 000 middelfolkemengde
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle aldere 201 043 102 066 98 977 45 46 44
             
0-4 20 902 10 876 10 026 69 70 68
5-9 11 588 5 883 5 705 38 37 38
10-14 7 503 3 717 3 786 26 25 27
15-19 11 947 5 069 6 878 45 37 53
20-24 33 713 14 963 18 750 122 106 138
             
25-29 41 371 20 856 20 515 126 125 126
30-34 26 079 14 527 11 552 74 81 67
35-39 14 677 8 480 6 197 44 50 38
40-44 9 784 5 506 4 278 31 34 27
45-49 7 238 3 911 3 327 24 25 22
             
50-54 5 788 3 051 2 737 19 19 18
55-59 3 502 1 855 1 647 15 15 14
60-64 2 495 1 291 1 204 13 14 13
65-69 1 735 899 836 10 11 10
-70 2 721 1 182 1 539 5 6 7
1  Flyttinger mellom kommuner.

Standardtegn i tabeller