Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

11   Nettoinnflytting1 mellom landsdeler2. 2000
Landsdel I alt Landsdel
Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Akershus/Oslo -214 .            
Hedmark/Oppland 905 714 .          
Sør-Østlandet 5 434 3 349 211 .        
Agder/Rogaland -306 -490 -68 -292 .      
Vestlandet -1 838 -1 190 -188 -590 -115 .    
Trøndelag -103 -556 50 -124 -59 63 .  
Nord-Norge -3 878 -1 613 -196 -868 -370 -308 -523 .
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for landsdelen i forspalten mot landsdelen i tabellhodet. Eksempel: Hedmark/Oppland hadde en flyttegevinst på 714 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo et flyttetap på 714 overfor Hedmark/Oppland. Vestlandet hadde et flyttetap på 1 190 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 1 190 overfor Vestlandet. I alt hadde Akershus/Oslo et flyttetap på 214 overfor andre landsdeler.
2  Landsdeler: Akershus/ Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Standardtegn i tabeller