Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

10   Flyttinger innenfor og mellom landsdeler1. 2000
Fra landsdel I alt Til landsdel
Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
I alt 201 043 54 106 16 180 43 412 26 102 26 701 15 468 19 074
Akershus/Oslo 54 320 30 498 4 259 10 849 2 347 2 552 1 693 2 122
Hedmark/Oppland 15 275 3 545 8 140 1 602 335 550 607 496
Sør-Østlandet 37 978 7 500 1 391 24 167 1 482 1 398 829 1 211
Agder/Rogaland 26 408 2 837 403 1 774 17 720 2 362 491 821
Vestlandet 28 539 3 742 738 1 988 2 477 17 169 1 307 1 118
Trøndelag 15 571 2 249 557 953 550 1 244 8 758 1 260
Nord-Norge 22 952 3 735 692 2 079 1 191 1 426 1 783 12 046
1  Landsdeler: Akershus/Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Standardtegn i tabeller