Statistisk sentralbyrå


Flyttinger, inn- og utvandringer

9   Nettoinnflytting1 mellom fylkene. 2000
Nr. Fylke Nettoinnflytting i alt Fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder
01 Østfold 2 396 .                
02 Akershus 1 691 -964 .              
03 Oslo -1 905 -634 -4 297 .            
04 Hedmark 549 -23 420 102 .          
05 Oppland 356 -8 189 3 22 .        
06 Buskerud 1 217 -47 959 149 28 84 .      
07 Vestfold 1 652 13 530 96 13 27 255 .    
08 Telemark 169 -13 127 -110 7 21 -41 -28 .  
09 Aust-Agder 126 -19 52 -40 -6 28 4 16 -41 .
10 Vest-Agder 107 -37 25 -208 -14 8 2 -44 21 56
11 Rogaland -539 -27 -69 -250 -20 -64 -61 -80 -26 -52
12 Hordaland -246 -155 -46 -577 1 -28 -38 -106 4 -1
14 Sogn og Fjordane -638 -2 2 -165 -14 -39 -6 -57 2 -7
15 Møre og Romsdal -954 -67 -25 -379 -47 -61 -48 -88 -29 -9
16 Sør-Trøndelag 372 -62 -64 -268 64 17 58 -58 9 5
17 Nord-Trøndelag -475 -31 -52 -172 -6 -25 -12 -26 -2 -23
18 Nordland -2 230 -133 -149 -549 -16 -58 -90 -181 -72 -37
19 Troms -557 -144 -152 -299 -32 -32 -24 -57 -27 -38
20 Finnmark -1 091 -43 -105 -359 -30 -28 -43 -9 -45 -26
  Fylke
  10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark
01 Østfold                    
02 Akershus                    
03 Oslo                    
04 Hedmark                    
05 Oppland                    
06 Buskerud                    
07 Vestfold                    
08 Telemark                    
09 Aust-Agder                    
10 Vest-Agder .                  
11 Rogaland -82 .                
12 Hordaland -8 57 .              
14 Sogn og Fjordane -18 -30 -210 .            
15 Møre og Romsdal -39 -60 -162 71 .          
16 Sør-Trøndelag -26 19 0 38 94 .        
17 Nord-Trøndelag -17 -17 -36 -20 -13 -103 .      
18 Nordland -65 -74 -112 0 -71 -333 -51 .    
19 Troms 0 -20 -66 15 23 -79 -14 251 .  
20 Finnmark -43 -67 -65 -10 -22 -31 -15 -12 -138 .
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for fylket i forspalten mot fylket i tabellhodet. Eksempel: Østfold hadde en flyttegevinst på 964 overfor Akershus, og omvendt hadde da Akershus et flyttetap på 964 overfor Østfold. Telemark hadde et flyttetap på 110 overfor Oslo, og omvendt hadde da Oslo en flyttegevinst på 110 overfor Oppland. I alt hadde Akershus en flyttegevinst på 1 691 overfor andre fylker.

Standardtegn i tabeller