Statistisk sentralbyrå


15   Flyttinger fra og til utlandet, etter personenes kjønn, alder og sivilstand. 1999
Kjønn, alder og sivilstand Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting
I alt Norske statsborgere Utenlandske statsborgere I alt Norske statsborgere Utenlandske statsborgere I alt Norske statsborgere Utenlandske statsborgere
Begge kjønn i alt 41 841 9 611 32 230 22 842 10 152 12 690 18 999 -541 19 540
0-15 år                  
I alt 10 345 2 872 7 473 4 321 2 330 1 991 6 024 542 5 482
Ugifte 10 344 2 872 7 472 4 321 2 330 1 991 6 023 542 5 481
Gifte 1 - 1 - - - 1 - 1
16-44 år                  
I alt 26 952 5 038 21 914 15 251 6 090 9 161 11 701 -1 052 12 753
Ugifte 14 238 2 917 11 321 10 270 3 956 6 314 3 968 -1 039 5 007
Gifte 11 785 1 864 9 921 4 094 1 708 2 386 7 691 156 7 535
Øvrige1 929 257 672 887 426 461 42 -169 211
45-66 år                  
I alt 4 044 1 500 2 544 2 904 1 550 1 354 1 140 -50 1 190
Ugifte 358 141 217 294 123 171 64 18 46
Gifte 2 786 1 040 1 746 1 725 892 833 1 061 148 913
Øvrige1 900 319 581 885 535 350 15 -216 231
67- år                  
I alt 500 201 299 366 182 184 134 19 115
Ugifte 30 20 10 21 12 9 9 8 1
Gifte 231 97 134 184 81 103 47 16 31
Øvrige1 239 84 155 161 89 72 78 -5 83
                   
Menn i alt 20 864 4 715 16 149 11 342 5 126 6 216 9 522 -411 9 933
0-15 år                  
I alt 5 323 1 443 3 880 2 194 1 206 988 3 129 237 2 892
Ugifte 5 323 1 443 3 880 2 194 1 206 988 3 129 237 2 892
Gifte - - - - - - - - -
16-44 år                  
I alt 13 142 2 338 10 804 7 276 2 921 4 355 5 866 -583 6 449
Ugifte 7 332 1 390 5 942 4 871 1 909 2 962 2 461 -519 2 980
Gifte 5 348 832 4 516 1 929 782 1 147 3 419 50 3 369
Øvrige1 462 116 346 476 230 246 -14 -114 100
45-66 år                  
I alt 2 182 837 1 345 1 674 894 780 508 -57 565
Ugifte 197 77 120 186 73 113 11 4 7
Gifte 1 572 577 995 1 004 517 487 568 60 508
Øvrige1 413 183 230 484 304 180 -71 -121 50
67- år                  
I alt 217 97 120 198 105 93 19 -8 27
Ugifte 14 11 3 12 8 4 2 3 -1
Gifte 135 52 83 120 53 67 15 -1 16
Øvrige1 68 34 34 66 44 22 2 -10 12
                   
Kvinner i alt 20 977 4 896 16 081 11 500 5 026 6 474 9 477 -130 9 607
0-15 år                  
I alt 5 022 1 429 3 593 2 127 1 124 1 003 2 895 305 2 590
Ugifte 5 021 1 429 3 592 2 127 1 124 1 003 2 894 305 2 589
Gifte 1 - 1 - - - 1 - 1
16-44 år                  
I alt 13 810 2 700 11 110 7 975 3 169 4 806 5 835 -469 6 304
Ugifte 6 906 1 527 5 379 5 399 2 047 3 352 1 507 -520 2 027
Gifte 6 437 1 032 5 405 2 165 926 1 239 4 272 106 4 166
Øvrige1 467 141 326 411 196 215 56 -55 111
45-66 år                  
I alt 1 862 663 1 199 1 230 656 574 632 7 625
Ugifte 161 64 97 108 50 58 53 14 39
Gifte 1 214 463 751 721 375 346 493 88 405
Øvrige1 487 136 351 401 231 170 86 -95 181
67- år                  
I alt 283 104 179 168 77 91 115 27 88
Ugifte 16 9 7 9 4 5 7 5 2
Gifte 96 45 51 64 28 36 32 17 15
Øvrige1 171 50 121 95 45 50 76 5 71
1  Omfatter enkemenn/enker, separerte, skilte, registrerte partnere, gjenlevende partnere, separerte partnere og skilte partnere.

Standardtegn i tabeller