Statistisk sentralbyrå


12   Innenlandske flyttinger1, etter personenes kjønn og alder, og aldersavhengige rater for menn og kvinner. 1999
Alder Tallet på flyttinger Per 1 000 middelfolkemengde
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle aldere 191 640 97 316 94 324 43 44 42
             
0-4 19 940 10 312 9 628 66 66 65
5-9 10 434 5 347 5 087 34 34 34
10-14 6 443 3 166 3 277 23 22 24
15-19 11 283 4 706 6 577 43 35 51
20-24 33 484 14 693 18 791 119 103 135
             
25-29 40 645 20 551 20 094 121 121 121
30-34 24 428 13 719 10 709 70 77 63
35-39 13 568 7 936 5 632 42 48 35
40-44 9 089 5 147 3 942 29 32 25
45-49 6 810 3 744 3 066 23 24 21
             
50-54 5 638 3 094 2 544 18 20 17
55-59 3 323 1 750 1 573 15 15 14
60-64 2 321 1 221 1 100 13 14 12
65-69 1 652 863 789 10 11 9
70- 2 582 1 067 1 515 5 5 5
1  Flyttinger mellom kommuner.

Standardtegn i tabeller