Statistisk sentralbyrå


11   Nettoinnflytting1 mellom landsdeler2. 1999
Landsdel   Landsdel
I alt Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Akershus/Oslo 1 906 .            
Hedmark/Oppland 63 145 .          
Sør-Østlandet 3 292 1 558 264 .        
Agder/Rogaland -77 -540 36 -205 .      
Vestlandet -1 801 -1 133 -63 -415 -281 .    
Trøndelag -331 -610 19 -268 -58 3 .  
Nord-Norge -3 052 -1 326 -174 -582 -293 -94 -583 .
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for landsdelen i forspalten mot landsdelen i tabellhodet. Eksempel: Agder/Rogaland hadde en flyttegevinst på 36 overfor Hedmark/Oppland, og omvendt hadde da Hedmark/Oppland et flyttetap på 36 overfor Agder/Rogaland. Vestlandet hadde et flyttetap på 1 133 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 1 133 overfor Vestlandet. I alt hadde Akershus/Oslo en flyttegevinst på 1 906 overfor andre landsdeler.
2  Landsdeler: Akershus/ Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Standardtegn i tabeller