Statistisk sentralbyrå


9   Nettoinnflytting1 mellom fylkene. 1999
Nr. Fylke   Fylke
Nettoinnflytting i alt 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder
01 Østfold 1 392 .                
02 Akershus 2 038 -636 .              
03 Oslo -132 -189 -3 304 .            
04 Hedmark 238 -50 146 -33 .          
05 Oppland -175 -34 169 -137 -118 .        
06 Buskerud 795 -3 524 74 14 46 .      
07 Vestfold 1 200 45 367 60 78 31 158 .    
08 Telemark -95 -39 -47 -245 -7 18 18 -32 .  
09 Aust-Agder -6 -6 71 -75 3 24 11 -9 -19 .
10 Vest-Agder 51 -32 30 -204 -23 4 11 -18 2 142
11 Rogaland -122 -29 -78 -284 14 14 -30 -52 -34 9
12 Hordaland -331 -68 -49 -417 -22 3 -14 -57 4 4
14 Sogn og Fjordane -584 -25 2 -185 -2 -28 -48 -11 -26 -18
15 Møre og Romsdal -886 -74 -54 -430 -14 0 -15 -59 -22 -30
16 Sør-Trøndelag 193 -61 -46 -344 6 46 -68 -20 -25 -21
17 Nord-Trøndelag -524 -22 -20 -200 -33 0 -29 -30 -13 -6
18 Nordland -1 562 -93 -203 -410 -29 -59 -94 -60 -41 -55
19 Troms -396 -2 -67 -288 5 -25 -33 -43 -31 -16
20 Finnmark -1 094 -74 -115 -243 -47 -19 -7 -70 -34 -3
  Fylke                  
Nr. Fylke 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark
01 Østfold                    
02 Akershus                    
03 Oslo                    
04 Hedmark                    
05 Oppland                    
06 Buskerud                    
07 Vestfold                    
08 Telemark                    
09 Aust-Agder                    
10 Vest-Agder .                  
11 Rogaland 31 .                
12 Hordaland 8 -92 .              
14 Sogn og Fjordane -18 -52 -196 .            
15 Møre og Romsdal -16 -67 -89 5 .          
16 Sør-Trøndelag -25 45 1 -7 82 .        
17 Nord-Trøndelag -4 -47 -23 -8 -42 -125 .      
18 Nordland -59 -69 -14 -7 -27 -284 -84 .    
19 Troms -36 -3 -8 5 -8 -167 33 48 .  
20 Finnmark -20 -32 -40 -11 16 -54 -27 -74 -240 .
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for fylket i forspalten mot fylket i tabellhodet. Eksempel: Østfold hadde en flyttegevinst på 636 overfor Akershus, og omvendt hadde da Akershus et flyttetap på 636 overfor Østfold. Oppland hadde et flyttetap på 137 overfor Oslo, og omvendt hadde da Oslo en flyttegevinst på 137 overfor Oppland. I alt hadde Akershus en flyttegevinst på 2 038 overfor andre fylker.

Standardtegn i tabeller