Statistisk sentralbyrå


7   Utflyttinger til utlandet, etter tilflyttingsland. 1966-1999
Til land Årsgjennomsnitt
1966-19701 1971-1975 1976-19801 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1995 1996 1997 1998 1999
I alt 14 387 13 931 14 615 15 317 21 006 18 546 19 312 20 590 21 257 22 881 22 842
                       
Europa i alt 9 993 9 721 9 366 9 721 15 404 11 060 11 823 12 688 13 417 14 573 16 712
                       
Danmark2 2 474 2 485 2 082 2 308 3 022 2 484 2 845 2 773 2 795 2 774 3 141
Finland 312 362 307 377 439 246 368 407 353 633 978
Færøyene .. .. .. 58 62 37 74 45 115 111 105
Island 158 210 269 322 429 314 377 397 408 578 606
Sverige 2 922 2 335 2 121 2 322 6 004 2 669 2 664 2 633 3 057 4 339 5 523
Belgia 129 174 129 117 144 211 270 241 212 227 203
Bosnia-Hercegovina3 . . . . . 49 160 811 569 355 167
Estland . . . . . 25 37 52 55 55 40
Frankrike 231 277 508 454 584 477 465 428 469 491 437
Hellas .. .. 49 71 77 67 57 72 122 71 72
Irland .. .. 28 27 29 36 52 71 68 84 77
Italia 252 136 99 112 147 130 164 173 190 162 151
Jugoslavia4 119 125 104 46 169 379 69 77 33 20 661
Latvia . . . . . 16 29 27 47 53 59
Nederland 344 358 368 289 337 302 336 374 358 349 310
Polen 56 68 49 33 90 133 121 124 126 114 95
Portugal .. .. 41 39 59 53 61 44 64 53 45
Romania5 4 3 0 3 5 33 20 18 30 40 28
Russland6 26 37 48 36 22 64 65 125 130 95 115
Spania 209 340 310 456 683 440 526 663 708 788 893
Storbritannia 1 329 1 482 1 863 1 774 1 944 1 529 1 663 1 713 2 023 1 791 1 735
Sveits 293 238 156 144 209 202 219 176 169 146 144
Tyrkia 31 64 85 67 106 158 170 121 108 115 131
Tyskland7 833 697 536 510 645 702 695 761 833 758 646
Østerrike .. .. .. 49 63 70 62 82 87 89 78
Europa ellers 271 330 214 107 133 233 254 280 288 282 272
                       
Afrika i alt 617 825 865 975 904 924 841 826 814 765 725
Etiopia 46 69 63 63 64 78 80 44 73 78 64
Ghana .. 16 13 17 29 53 55 112 78 65 96
Kenya .. 144 154 156 98 67 65 58 46 48 32
Marokko .. 29 24 34 42 62 72 74 62 37 104
Somalia .. .. 1 3 9 37 20 15 27 39 24
Tanzania .. 107 140 160 148 108 87 73 104 86 64
Afrika ellers 571 460 470 542 514 519 462 450 424 412 341
                       
Asia i alt 383 726 1 251 1 420 1 224 1 855 1 891 2 162 2 156 1 819 1 486
Filippinene 8 37 58 67 61 107 103 123 139 107 104
Hongkong .. .. .. 43 47 49 36 50 61 83 34
India 44 73 66 66 58 106 74 104 65 80 116
Irak - 2 4 8 2 14 5 7 14 6 10
Iran 24 36 31 2 20 56 26 33 34 30 32
Japan 89 123 148 168 115 115 87 189 195 142 90
Kina 7 10 13 35 35 84 101 151 169 117 135
Libanon .. .. 5 8 8 46 31 7 34 32 8
Pakistan .. 52 270 332 206 353 432 338 303 274 233
Saudi-Arabia .. .. .. 94 62 125 63 109 79 60 60
Sri Lanka .. .. 19 34 40 89 85 78 81 75 56
Sør-Korea .. .. 12 53 29 47 67 69 85 94 67
Thailand .. 38 50 52 75 82 80 107 88 103 95
Vietnam .. 4 6 4 1 25 24 16 61 23 8
Asia ellers 211 351 569 454 466 556 677 781 748 593 438
                       
Amerika i alt 2 889 2 359 2 866 2 690 2 861 2 906 3 051 3 075 3 258 2 911 2 654
                       
Nord- og Mellom-Amerika .. .. 2 684 2 477 2 527 2 496 2 659 2 695 2 885 2 563 2 320
Canada 428 313 253 224 300 334 261 263 306 277 189
USA 2 291 1 828 2 332 2 145 2 061 2 071 2 296 2 341 2 421 2 169 2 041
Nord- og Mellom-Amerika ellers .. .. 99 108 165 91 102 91 158 117 189
                       
Sør-Amerika .. .. 182 213 334 410 392 380 373 348 334
Brasil 40 46 66 57 63 56 65 67 92 85 73
Chile .. 15 15 19 110 212 180 142 121 92 86
Colombia - 5 14 14 16 12 11 20 12 19 18
Sør-Amerika ellers .. .. 87 123 145 131 136 151 148 152 157
                       
Oseania i alt 300 245 181 214 230 250 392 323 423 365 276
Australia 278 208 142 159 188 199 300 255 364 313 235
Oseania ellers 22 37 39 55 42 51 92 68 59 52 41
                       
Uoppgitt 205 55 86 297 383 1 551 1 314 1 516 1 189 2 448 989
1  Tallene er for høye. Se avsnittet om feilkilder og usikkerhet i publikasjonen Aktuelle befolkningstall nr. 9/2000.
2  Færøyene og Grønland er ikke medregnet.
3  Årsgjennomsnittet 1991-1995 inneholder tall for 1992-1995.
4  Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991, og for 'Rest-Jugoslavia' de sienere åra.
5  Årsgjennomsnittet 1966-1970 inneholder tall for 1967-1970.
6  Tall for 1966-1991 gjelder tidligere Sovjetunionen.
7  Medregnet tidligere Den tyske demokratiske republikken.

Standardtegn i tabeller