Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

4 Kursfullføringer, etter deltakers alder, kjønn og bostedsfylke. 2009
Fylke/kjønn I alt 14-29 år 30-49 år 50 år og over Annet/ uoppgitt
Begge kjønn i alt 18 376 6 319 9 927 1 864  266
Østfold 1 345  412  736  156 41
Akershus 2 171  736 1 188  230 17
Oslo 1 763  738  855  133 37
Hedmark  824  279  394  126 25
Oppland  823  270  401  105 47
Buskerud 1 079  375  597  104 3
Vestfold  720  252  398 70 -
Telemark  647  183  384 76 4
Aust-Agder  330 96  183 46 5
Vest-Agder  517  226  247 34 10
Rogaland 1 591  578  880  122 11
Hordaland 1 636  532  954  128 22
Sogn og Fjordane  405  131  240 30 4
Møre og Romsdal  895  344  469 76 6
Sør-Trøndelag 1 187  374  647  150 16
Nord-Trøndelag  512  184  273 54 1
Nordland  690  230  381 74 5
Troms Romsa  672  206  373 88 5
Finnmark Finnmárku  349 94  203 47 5
Annet/uoppgitt  220 79  124 15 2
           
Menn i alt 8 117 2 509 4 524 1 019 65
Østfold  538  158  311 62 7
Akershus  992  356  505  125 6
Oslo  874  364  422 80 8
Hedmark  380  102  203 71 4
Oppland  389  109  209 59 12
Buskerud  448  154  258 36 -
Vestfold  361  125  194 42 -
Telemark  361 90  221 50 -
Aust-Agder 94 21 51 18 4
Vest-Agder  210 81  113 14 2
Rogaland  701  205  421 70 5
Hordaland  667  172  421 68 6
Sogn og Fjordane  130 34 80 16 -
Møre og Romsdal  333 87  215 31 -
Sør-Trøndelag  588  139  329  114 6
Nord-Trøndelag  268  102  135 30 1
Nordland  322 99  174 46 3
Troms Romsa  305 74  176 55 -
Finnmark Finnmárku  135 32 70 32 1
Annet/uoppgitt 21 5 16 - -
           
Kvinner i alt 10 259 3 810 5 403  845  201
Østfold  807  254  425 94 34
Akershus 1 179  380  683  105 11
Oslo  889  374  433 53 29
Hedmark  444  177  191 55 21
Oppland  434  161  192 46 35
Buskerud  631  221  339 68 3
Vestfold  359  127  204 28 -
Telemark  286 93  163 26 4
Aust-Agder  236 75  132 28 1
Vest-Agder  307  145  134 20 8
Rogaland  890  373  459 52 6
Hordaland  969  360  533 60 16
Sogn og Fjordane  275 97  160 14 4
Møre og Romsdal  562  257  254 45 6
Sør-Trøndelag  599  235  318 36 10
Nord-Trøndelag  244 82  138 24 -
Nordland  368  131  207 28 2
Troms Romsa  367  132  197 33 5
Finnmark Finnmárku  214 62  133 15 4
Annet/uoppgitt  199 74  108 15 2

Standardtegn i tabeller