Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

3 Kursfullføringer, etter deltakers alder og kjønn. Hovedemner. 2009
Hovedemner/kjønn I alt 14-29 år 30-49 år 50 år og eldre Uoppgitt alder
Begge kjønn i alt 18 376 6 319 9 927 1 864  266
Språkfag  458  196  180 77 5
Estetiske fag og håndverksfag  560  193  319 47 1
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag  129 45 28 53 3
Samfunnsfag 4 585 1 787 2 328  417 53
Organisasjons- og ledelsesfag 2 390  504 1 556  233 97
Økonomi- og IKT-fag 3 441  999 2 052  344 46
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 492  655  689 97 51
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 3 181 1 388 1 543  249 1
Realfag, industrifag og tekniske fag 1 141  362  634  137 8
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 23 5 14 4 -
Tjenesteyting og servicefag  976  185  584  206 1
           
Menn i alt 8 117 2 509 4 524 1 019 65
Språkfag  216 40  120 53 3
Estetiske fag og håndverksfag 20 6 8 6 -
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 37 14 8 13 2
Samfunnsfag 1 310  440  692  159 19
Organisasjons- og ledelsesfag 1 094  159  770  145 20
Økonomi- og IKT-fag  850  203  518  118 11
Helse-, sosial- og idrettsfag  129 42 71 10 6
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 2 918 1 286 1 404  227 1
Realfag, industrifag og tekniske fag  888  234  527  124 3
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 22 4 14 4 -
Tjenesteyting og servicefag  633 81  392  160 -
           
Kvinner i alt 10 259 3 810 5 403  845  201
Språkfag  242  156 60 24 2
Estetiske fag og håndverksfag  540  187  311 41 1
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 92 31 20 40 1
Samfunnsfag 3 275 1 347 1 636  258 34
Organisasjons- og ledelsesfag 1 296  345  786 88 77
Økonomi- og IKT-fag 2 591  796 1 534  226 35
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 363  613  618 87 45
Samferdsels- og kommunikasjonsfag  263  102  139 22 -
Realfag, industrifag og tekniske fag  253  128  107 13 5
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 1 1 - - -
Tjenesteyting og servicefag  343  104  192 46 1

Standardtegn i tabeller