Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

2 Kursfullføringer, etter fjernundervisningsinstitusjon og kjønn. 2009
Institusjon Kursfullføringer i alt Menn Kvinner
2009 i alt 18 376 8 117 10 259
       
Handelshøyskolen BI, Bank og finans  515  222  293
Folkeuniversitetet nettstudier  344 61  283
Kristen Brevskole 13 9 4
Luftfartsskolen 1 960 1 855  105
Natur og Næring Fjernundervisning 61 25 36
NKI Nettstudier 11 802 4 864 6 938
NKS Nettstudier 2 593  561 2 032
Stiftelsen Norges Byggskole  114  107 7
OPK-instituttet A/S  416 6  410
Industriskolen  415  337 78
Senter for eiendomsfag AS 63 44 19
Norsk Nettskole 80 26 54

Standardtegn i tabeller