Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

1 Normerte kurstimer, etter fjernundervisningsinstitusjon og nivå. 2009
Institusjoner Normerte timer i alt Videregående skole-nivå Universitets- og høgskolenivå Uplassert
Normerte timer i alt 2 753 844 1 535 730 1 127 150 90 964
         
Handelshøyskolen BI, Bank og finans  154 310 -  154 310 -
Folkeuniversitetet nettstudier 74 081 50 181 1 400 22 500
Kristen Brevskole 1 820  140 - 1 680
Luftfartsskolen  241 948  117 405  124 543 -
Natur og Næring Fjernundervisning 6 710 5 270 - 1 440
NKI Nettstudier 1 446 386 1 074 248  307 481 64 657
NKS Nettstudier  592 317  149 891  442 426 -
Stiftelsen Norges Byggskole 9 470 9 470 - -
OPK-instituttet A/S 88 054 87 979 - 75
Industriskolen  129 691 41 146 87 933  612
Senter for eiendomsfag AS 6 257 - 6 257 -
Norsk Nettskole 2 800 - 2 800 -

Standardtegn i tabeller