Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

6 Antall kursfullføringer, etter eksamen og nivå. 2000-2008
Nivå Deltakere i alt Tilbud om offentlig eksamen Tilbud om intern eksamen Ingen eksamen
2000 37 982 28 446 5 998 3 538
2001 32 734 23 270 6 703 2 761
2002 29 749 19 531 8 292 1 926
2003 20 393 11 840 7 978  575
2004 21 708 11 469 9 761  478
2005 20 160 10 921 8 874  365
2006 20 658 10 590 9 709  359
2007 21 920 10 881 10 637  402
         
2008 i alt 20 152 9 211 10 749  192
Videregående skole-nivå 11 945 5 194 6 719 32
Universitets- og høgskolenivå 5 436 4 017 1 324 95
Uspesifisert 2 771 - 2 706 65

Standardtegn i tabeller