Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

4 Kursfullføringer, etter deltakers alder, kjønn og bostedsfylke. 2008
Fylke/kjønn I alt 14-29 år 30-49 år 50 år og over Annet/ uoppgitt
Begge kjønn i alt 20 152 6 183 11 198 2 302  469
Østfold 1 357  346  751  208 52
Akershus 2 231  664 1 284  234 49
Oslo 1 944  713  996  142 93
Hedmark  808  245  480 73 10
Oppland 1 135  273  635  176 51
Buskerud 1 035  374  518  132 11
Vestfold  806  309  398 89 10
Telemark  624  153  366 99 6
Aust-Agder  350 73  224 43 10
Vest-Agder  537  190  307 24 16
Rogaland 1 723  544  990  164 25
Hordaland 2 009  630 1 131  217 31
Sogn og Fjordane  483  145  281 48 9
Møre og Romsdal 1 006  331  583 75 17
Sør-Trøndelag 1 281  377  710  180 14
Nord-Trøndelag  530  174  281 72 3
Nordland  925  259  512  120 34
Troms Romsa  695  175  373  138 9
Finnmark Finnmárku  456  131  261 58 6
Annet/uoppgitt  217 77  117 10 13
           
Menn i alt 9 117 2 425 5 245 1 348 99
Østfold  546  111  319  106 10
Akershus 1 031  308  588  119 16
Oslo 1 006  370  539 89 8
Hedmark  345 86  218 41 -
Oppland  498  110  307 78 3
Buskerud  436  118  248 68 2
Vestfold  386  130  186 67 3
Telemark  313 63  185 62 3
Aust-Agder  108 18 70 18 2
Vest-Agder  212 74  117 13 8
Rogaland  872  186  583 99 4
Hordaland  856  241  480  129 6
Sogn og Fjordane  133 22 88 19 4
Møre og Romsdal  328  105  200 23 -
Sør-Trøndelag  710  190  378  136 6
Nord-Trøndelag  249 68  130 50 1
Nordland  426 97  226 85 18
Troms Romsa  405 68  227  108 2
Finnmark Finnmárku  214 49  128 37 -
Annet/uoppgitt 43 11 28 1 3
           
Kvinner i alt 11 035 3 758 5 953  954  370
Østfold  811  235  432  102 42
Akershus 1 200  356  696  115 33
Oslo  938  343  457 53 85
Hedmark  463  159  262 32 10
Oppland  637  163  328 98 48
Buskerud  599  256  270 64 9
Vestfold  420  179  212 22 7
Telemark  311 90  181 37 3
Aust-Agder  242 55  154 25 8
Vest-Agder  325  116  190 11 8
Rogaland  851  358  407 65 21
Hordaland 1 153  389  651 88 25
Sogn og Fjordane  350  123  193 29 5
Møre og Romsdal  678  226  383 52 17
Sør-Trøndelag  571  187  332 44 8
Nord-Trøndelag  281  106  151 22 2
Nordland  499  162  286 35 16
Troms Romsa  290  107  146 30 7
Finnmark Finnmárku  242 82  133 21 6
Annet/uoppgitt  174 66 89 9 10

Standardtegn i tabeller