Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

3 Kursfullføringer, etter deltakers alder, kjønn og hovedemne. 2008
Hovedemne/kjønn I alt 14-29 år 30-49 år 50 år og eldre Uoppgitt alder
Begge kjønn i alt 20 152 6 183 11 198 2 302  469
Språkfag  410  148  192 56 14
Estetiske fag og håndverksfag  685  251  381 53 -
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag  124 59 38 20 7
Samfunnsfag 4 874 1 676 2 559  529  110
Organisasjons- og ledelsesfag 2 689  539 1 785  262  103
Økonomi og IKT-fag 3 680  983 2 244  362 91
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 504  665  660 98 81
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 3 468 1 338 1 789  322 19
Realfag, industrifag og tekniske fag 1 647  359  921  344 23
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 30 10 17 3 -
Tjenesteyting og servicefag 1 041  155  612  253 21
           
Menn i alt 9 117 2 425 5 245 1 348 99
Språkfag  211 39  122 43 7
Estetiske fag og håndverksfag 21 5 12 4 -
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 50 20 19 5 6
Samfunnsfag 1 184  330  658  171 25
Organisasjons- og ledelsesfag 1 326  213  939  155 19
Økonomi og IKT-fag  876  226  529  119 2
Helse-, sosial- og idrettsfag 92 37 46 9 -
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 3 208 1 240 1 653  297 18
Realfag, industrifag og tekniske fag 1 349  254  754  329 12
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 25 9 15 1 -
Tjenesteyting og servicefag  775 52  498  215 10
           
Kvinner i alt 11 035 3 758 5 953  954  370
Språkfag  199  109 70 13 7
Estetiske fag og håndverksfag  664  246  369 49 -
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 74 39 19 15 1
Samfunnsfag 3 690 1 346 1 901  358 85
Organisasjons- og ledelsesfag 1 363  326  846  107 84
Økonomi og IKT-fag 2 804  757 1 715  243 89
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 412  628  614 89 81
Samferdsels- og kommunikasjonsfag  260 98  136 25 1
Realfag, industrifag og tekniske fag  298  105  167 15 11
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 5 1 2 2 -
Tjenesteyting og servicefag  266  103  114 38 11

Standardtegn i tabeller