Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

2 Kursfullføringer, etter fjernundervisningsinstitusjon og kjønn. 2008
Institusjon Kursfullføringer i alt Menn Kvinner
2008 i alt 20 152 9 117 11 035
       
Handelshøyskolen BI, Bank og finans  812  271  541
Folkeuniversitetet nettstudier  321 57  264
Kristen Brevskole 24 16 8
Luftfartsskolen 1 867 1 762  105
Natur og Næring Fjernundervisning 55 38 17
NKI Fjernundervisningen 12 917 5 895 7 022
NKS Nettstudier 2 550  465 2 085
Stiftelsen Norges Byggskole  110  104 6
OPK-instituttet A/S  515 9  506
Industriskolen  448  369 79
Rembra kompetanse AS  107 67 40
Norsk Nettskole  426 64  362

Standardtegn i tabeller