Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

1 Normerte kurstimer, etter fjernundervisningsinstitusjon og nivå. 2008
Institusjoner Normerte timer i alt Videregående skole-nivå Universitets- og høgskolenivå Uplassert
Normerte timer i alt 2 892 429 1 654 510 1 166 014 71 905
         
Handelshøyskolen BI, Bank og finans  219 012 -  219 012 -
Folkeuniversitetet nettstudier 60 153 54 883 2 450 2 820
Kristen Brevskole 3 360 1 120 - 2 240
Luftfartsskolen  219 345  114 885  104 460 -
Natur og Næring Fjernundervisning 4 875 3 670 - 1 205
NKI Fjernundervisningen 1 564 852 1 175 571  323 851 65 430
NKS Nettstudier  545 444  153 027  392 417 -
Stiftelsen Norges Byggskole 8 546 8 546 - -
OPK-instituttet A/S 84 525 84 315 -  210
Industriskolen  133 969 52 693 81 276 -
Rembra kompetanse AS 10 033 - 10 033 -
Norsk Nettskole 38 315 5 800 32 515 -

Standardtegn i tabeller